Gemeenteraad

Nieuw college in de steigers, maar besluiten blijven uit

Vandaag presenteert informateur Van Bergen een verslag van informatiebesprekingen. Daarin staat dat PvdA, VVD, D66 en Groenlinks elkaar hebben gevonden in de vorming van een nieuwe coalitie. Helaas is er inhoudelijk weinig overeenstemming tussen de partijen. De hete aardappelen worden doorgeschoven naar een volgende periode. Wel is al besloten dat VVD en PvdA allebei twee […]

Passieve VVD en PvdA schuiven verantwoordelijkheid van zich af

Informateur Geert Jansen komt na overleg met alle partijen tot een opvallende conclusie: D66, Groenlinks ChristenUnie en CDA moeten met gedoogsteun van Groep Van Vliet de politieke impasse in Amersfoort doorbreken. VVD is niet bereid tot compromissen en PvdA is meer geinteresseerd in de macht in een nieuw college, dan in oplossingen voor moeilijke dossiers.Dat […]

Angsthazerij VVD kost Amersfoort miljoenen

  De VVD trekt de steun in voor de bezuiniging op de huisvesting van de gemeente. De besparing van 1 miljoen euro die de geplande renovatie zou opleveren, kan nu niet gerealiseerd worden. Het CDA vreest dat de besparingen nu ten koste gaan van voorzieningen in de stad.

VVD geeft zichzelf brevet van onvermogen

De fractie van de VVD zegt vandaag het vertrouwen in de fractie van Groenlinks op en daarmee in de gehele coalitie. De VVD vindt dat in deze samenstelling de coalitie te weinig bereikt van wat de VVD belangrijk vindt, maar daar is de fractie zelf één van de hoofdschuldigen van.De VVD zou, als grootste partij […]

Waarom fractiegeldaffaire BPA slecht is voor alle politieke partijen

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de BPA niet te vervolgen voor mogelijk misbruik van fractievergoedingen. Uit het verslag van het OM blijkt echter ook dat de huidige regels die gelden voor de besteding van fractievergoedingen misbruik niet kunnen voorkomen. De BPA kwam in opspraak omdat enkele oud-fractieleden vermoedden dat fractievergoedingen, die uitsluitend bedoeld zijn voor […]

Dilemma’s bij een efficiënter onderhoud van de stad

In het onderhoud van de stad gaat veel geld om. Het vormt een aanzienlijk aandeel op de begroting. Bij bezuinigingen wordt dus gauw naar deze post gekeken. Een paar procent minder levert al gauw miljoenen op. De praktijk is weerbarstiger. Bezuinigen op beheer zorgt voor extra kosten op andere gebieden.Allereerst valt op dat bezuinigen op onderhoud […]

Vijf redenen waarom ik CDA stem – 4: Europa

Nederland is een handelsland. Dat is al heel lang zo. we zijn voor een zeer groot deel afhankelijk van goede handelsbetrekkingen met het buitenland; met name onze buurlanden. Bovendien zijn er steeds meer grote landen in opkomst zoals China, India, Rusland en Brazilië. Als individueel land heeft Nederland tegenover die landen niets in te brengen. […]

Vijf redenen waarom ik CDA stem – 3: onderwijskeuze door ouders

Omdat er in Nederland vrijheid van onderwijs is, is het aanbod van scholen divers. Naast openbare scholen, kennen we allerlei vormen van bijzonder onderwijs, zoals Montessori, Dalton, katholiek, protestants-christelijk, en de Vrije School.Die scholen zijn opgericht omdat ouders invloed wilden hebben op de sfeer, vorm en grondslag van een school. Voldoet een school aan de […]

Vijf redenen waarom ik CDA stem – 2: Zorg voor elkaar

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de samenleving beter af is, wanneer je, als je hulp nodig hebt, eerst bij je buurman, familie of vrienden aanklopt, voordat je je tot de overheid richt. Als je hulp krijgt van de overheid, ervaar je dat als een recht. Krijg je hulp van een bekende, ben je gauw geneigd […]

Roland Offereins © 2014