Erfpacht om woningverkoop te stimuleren

De woningverkoop is momenteel zeer problematisch. Kopers aarzelen vanwege de onzekerheid over de toekomst en banken zijn zeer terughoudend in het verstrekken van hypotheken. Daarom is het goed om te onderzoeken in hoeverre het invoeren van erfpacht bij het verkopen van woningen in Vathorst de woningmarkt stimuleert.
Erfpacht is een beladen term. Velen denken dan aan de jaren zeventig, toen Joop den Uyl particulier grondbezit wilde afschaffen.

Dat is hier niet de bedoeling. Kopers moeten de vrije keus krijgen: of de woning kopen inclusief grond, of exclusief grond, maar dan moet je canon (huur) betalen over de grond. Het hypotheekbedrag is dan fors lager, waardoor meer mensen in aanmerking komen voor een passende hypotheek.

Kopers van een woning die staat op grond die belast is met erfpacht moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om de grond alsnog te kopen; bijvoorbeeld wanneer de mogelijkheden om een hypotheek te krijgen zijn toegenomen, of wanneer het inkomen is gestegen.

Het bieden van de mogelijkheid om woningen met erfpacht te kopen stimuleert niet alleen de vraag naar woningen, het geeft de gemeente meer zekerheid geeft over de waarde van de grond in Vathorst. Dat is relevant nu de accountant de jaarrekening van de gemeente heeft afgekeurd, vanwege de onrealistische boekwaarden van de grond in Vathorst.

Meer gemeenten gaan over tot invoering van erfpacht. Je hebt als woningeigenaar dezelfde rechten. Je hebt alleen een veel lagere hypotheek, waardoor het gemakkelijk is om te kopen en je betaalt daarvoor een bedrag aan de gemeente. Dat bedrag is vervolgens aftrekbaar.

Het is hard nodig dat er meer woningen verkocht worden in Vathorst. De stilstand op de woningmarkt kost de gemeente veel geld. Er zijn creatieve oplossingen nodig en dit is er één van. Het CDA komt binnenkort met een voorstel om de mogelijkheden te verkennen.

Roland Offereins © 2014