Accountant keurt jaarrekening Amersfoort af. En de raad?

Het college van Amersfoort kiest er bewust voor om de grond inVathorst te hoog te waarderen. De accountant accepteert dit niet en keurt daarom de jaarrekening van de gemeente af. Nu is de raad aan zet. Die moet de jaarrekening goed- of afkeuren. Het CDA zal de jaarrekening afkeuren, wanneer het college de grondwaarde niet tegen een realistische waarde inboekt.

Het college bagetalliseert het probleem, door te stellen dat het hier om een ‘geïsoleerd probleem‘ gaat. Dat is niet juist. Wanneer de tekorten in Vathorst te hoog oplopen, staat de gemeente er alleen voor; de mede-ontwikkelaars zijn slechts beperkt aansprakelijk.

Die tekorten moeten weggewerkt worden in de reguliere begroting van de gemeente en dat heeft dan dus ook gevolgen voor andere beleidsterreinen. En daar zit nu precies de reden van de onrealistische inschatting door het college.

De nieuwe plannen die dit net aangetreden college heeft, komen nu in gevaar. Er moet meer bezuinigd worden, wanneer de grondwaarde wèl realistisch wordt geboekt.

Met andere woorden, het college schuift de problemen door naar een volgend college; ná de verkiezingen. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Maar voor problemen weglopen heeft nog nooit tot een adequate oplossing geleid.

Een onverantwoorde houding, waarvan de burgers weer de dupe worden. Want na de al aangekondigde lastenverhogingen, zal ongetwijfeld de OZB verder verhoogd worden, door de coalitie van VVD, PvdA, D66 en Groenlinks.

Het CDA wil dat de problemen van nu, nú aangepakt worden. Daarom accepteren wij geen onrealistische boekwaarden, om de problemen te verdoezelen.

Roland Offereins © 2014