Coalitie verbreekt afspraken met regiopartners

De nieuwe coalitie zegt de regionale samenwerking te willen versterken. Dat klinkt mooi, alhoewel het vorige college daar al mee was begonnen. In het coalitieakkoord ontkrachten de coalitiepartijen VVD, PvdA, D66 en Groenlinks die belofte echter meteen weer.

De coalitie wil die samenwerking vooral als melkkoe inzetten voor haar eigen plannen, blijkt uit een van de bezuinigingsvoorstellen uit het akkoord.

Amersfoort krijgt geld van het rijk omdat zij centrumgemeente is. Dat betekent dat een aantal regionale taken door Amersfoort moet worden uitgevoerd. Een deel van die taken wordt in de regio uitgevoerd door Veenendaal. Daarvoor schuift Amersfoort 300.000,- door naar die gemeente. Dat is prima, je hoeft niet alles zelf te doen; als het maar gebeurt.

In het akkoord doet de coalitie het voorstel om die 300.000,- te besparen door de gemeente Veenendaal dat geld niet langer te betalen. Het is prima om daarmee te stoppen, zeker wanneer Veenendaal dat ook goed vindt; maar bovenal wanneer je die taken dan zelf doet of ergens anders onderbrengt.

Maar de verplichting om die taken uit te voeren blijft gewoon bestaan. Er is dus helemaal geen sprake van een besparing!

Dit voorstel uit het akkoord behelst dus eigenlijk het verwaarlozen van een regionale taak. Als het aan deze coalitie ligt wordt dus regiogeld ingezet voor lokale plannetjes van deze coalitie. Dat is ronduit onfatsoenlijk en daarmee wek je in de regio bepaald geen vertrouwen!

Roland Offereins © 2014