Nieuwe coalitie verzwijgt cruciale informatie

De nieuwe coalitie heeft bij het opstellen van het coalitie-akkoord essentiële berekeningen genegeerd. Ambtenaren in het stadhuis berekenden de bezuinigingsnoodzaak voor de komende jaren op 15 tot 20 miljoen euro. In het coalitieakkoord staat echter een bedrag genoemd van slechts 8 miljoen euro.

Vandaag is de start van de nieuwe coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Die start is alles behalve glorieus. De berekeningen die door het stadhuis zijn gemaakt en waarin een bezuinigingsnoodzaak voor de komende jaren op 15 à 20 miljoen wordt gesteld, dienden als basis voor de coalitiepartijen om hun akkoord op te kunnen bouwen.

Het lijkt erop dat deze berekeningen de partijen niet goed uit kwamen. Daarom hebben ze, zonder inhoudelijke onderbouwing, dit bedrag bijgesteld naar 8 miljoen. Bovendien is de inhoud van de ambtelijke berekeningen onder tafel geschoven.

Op het stadhuis maakt men zich grote zorgen. Zij zijn straks degenen die het coalitieakkoord moeten uitvoeren. Maar door het grote gat tussen het coalitie-akkoord en de realiteit is zo groot, dat ze daar met hun handen in het haar zitten.

Deze coalitie noemt haar akkoord ‘Samenwerken in Vertrouwen’. Nu hadden de partijen al een geloofwaardigheidsprobleem door de onwaarachtige verzoening tussen de VVD en GroenLinks, maar op deze manier cruciale berekeningen onder de tafel moffelen, slaat een eventuele bodem die zou kunnen leiden tot herstel van vertrouwen in deze samenwerking al direct weg.

Klik hier voor de berekeningen die in het stadhuis zijn gemaakt

Roland Offereins © 2014