Coalitieakkoord: valse en gebroken beloftes

De nieuwe coalitie spreekt van ‘samenwerken in vertrouwen’. Maar de werkelijkheid is heel anders. Het coalitieakkoord staat vol met valse en gebroken beloftes. Zo belooft de coalitie 5 miljoen euro te steken in het compenseren van de landelijke bezuinigingen op de huishoudelijke hulp terwijl dat geld er niet is en weigeren ze het door inwoners teveel betaalde belastinggeld terug te geven.

In het akkoord staat het volgende te lezen:

De coalitie beseft dat ingrepen in het Wmo-voorzieningenniveau vooral inwoners met een beperking treffen. Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van inwoners met een economisch zwakke positie.

Allereerst: het is goed om te merken dat de lokale PvdA en VVD het WMO afbraakbeleid van PvdA en VVD in Den Haag onverantwoord vinden. Daar zullen de partijgenoten in Den Haag vast ook blij mee zijn.

Beseffen ze wel wat dat betekent? Vanuit Den Haag wordt de huishoudelijke hulp voor mensen met een beperking met 75% gekort.  In Amersfoort behoort 80% van de mensen die momenteel van deze regeling gebruik maakt tot de minima. 
Dat betekent dat 5 miljoen euro nodig is, jaarlijks, om deze belofte waar te maken. 

Maar in het akkoord staan vooral onderwerpen waar volgens de coalitie niet op bezuinigd mag worden, ja liefst zelfs meer aan besteed wordt. 

Deze belofte is in de huidige tijd niet waar te maken. En omdat de partijen niet aangeven waar dit geld vandaan moet komen is de belofte ronduit misleidend.

De afgelopen jaren hebben Amersfoorters teveel gemeentelijke belastingen betaald. De afspraak die met de bewoners is gemaakt is dat de gemeente het teveel betaalde terugbetaalt. Op de aanslagen van dit jaar was dat voor het eerst zichtbaar.

Maar dat is dus meteen voor het laatst, want de coalitiepartijen zetten daar dus een streep doorheen. Terwijl wettelijk is vastgelegd dat het tarief voor afvalstoffenheffing en rioolrecht niet meer mag zijn dan de gemaakte kosten. Het is ongepast, dat geld van de mensen af te pakken.

In de media werd over deze teruggave gesproken alsof het een cadeautje aan de bewoners was. Maar zeg nu zelf: als u in de winkel iets van 15 euro koopt en betaalt met een briefje van 20, beschouwt u de 5 euro die u terugkrijgt dan als een cadeautje?

Door zo achteloos en met dedain een eerder gedane belofte te verbreken toont de coalitie haar minachting voor de Amersfoortse belastingbetalers.

Met valse en gebroken beloftes kun je ‘Samenwerken in vertrouwen’ wel vergeten. Daarmee realiseren de coalitiepartijen het tegenovergestelde: mensen die niet met je willen meedoen omdat ze je wantrouwen.

Roland Offereins © 2014