Nieuw college in de steigers, maar besluiten blijven uit

Vandaag presenteert informateur Van Bergen een verslag van informatiebesprekingen. Daarin staat dat PvdA, VVD, D66 en Groenlinks elkaar hebben gevonden in de vorming van een nieuwe coalitie. Helaas is er inhoudelijk weinig overeenstemming tussen de partijen. De hete aardappelen worden doorgeschoven naar een volgende periode. Wel is al besloten dat VVD en PvdA allebei twee wethouders krijgen waarbij elk van de partijen één wethouder levert voor een halve FTE.

Vorige maand spoorde ik VVD en PvdA aan om vooral initiatief te nemen en niet af te wachten. Dat is gebeurd. Maar of de stad er iets aan heeft is maar de vraag. Als de partijen de formatie succesvol afronden krijgt de stad 4 nieuwe wethouders, drie op wachtgeld en coalitiepartners die elkaar twee maanden geleden nog de tent uit vochten (VVD en Groenlinks) en verklaarden dat ze niet meer met de ander wilden samenwerken.

Maar wat is nu afgesproken? Van iemand uit een van de vier partijen ontving ik de voorlopige tekst zoals die gisterenavond door de informateur is verspreid. Mijn mond viel open van de inhoud. Of eigenlijk het gebrek eraan. De volgende 13 afspraken zijn gemaakt:

1. Het faciliteren van wijkontmoetingsplekken waar zorg en welzijn worden gecombineerd
Prima plan, maar dan wel in bestaande locaties. PvdA wil aparte plekken in de stad die extra geld kosten. Waar komt dat vandaan? PvdA en VVD tracteren gemeenten vanuit Den Haag op grote kortingen tot wel 75% op het gebied van Zorg en Welzijn. Het inperken van de gevolgen van die maatregelen voor mensen die zorg nodig hebben, zal al zoveel vergen, dat geld voor extra voorzieningen er niet zal zijn.

2. Jaarlijks geld reserveren voor mensen die hard worden getroffen door de crisis.
 De sociale Reserve bestaat al. 

3. Het college start samen met de provincie een onderzoek naar de haalbaarheid van het tracévoor de westelijke ontsluiting.
Geen besluit maar uitstel dus. Deze zin maskeert het verschil in opvatting tussen de beoogde coalitiepartners.

4. Er vindt een nadere analyse plaats van het nog aan te leggen deel van de Kersenbaan.
PvdA wil Kersenbaan schrappen, VVD wil de plannen handhaven. Deze betekenisloze zin moet de onenigheid verbergen.

5. Alleen hoogst noodzakelijke aanpassingen aan het stadhuis voor 3 à 4 miljoen euro.
Weer uitstel. Renovatie is op korte termijn nodig, maar daarover zijn de partijen het niet eens. Voor dit bedrag is een duurzame renovatie niet haalbaar. PvdA en VVD willen die beslissing tot vlak over de verkiezingen van 2014 heen tillen, in de hoop dat u het in 2018 al weer bent vergeten.

6. Het Elisabethterrein wordt groen.
Was al besloten. 

7. Voortzetten realisatie zwembad/sportcomplex Hogeweg binnen budget.
Geen nieuws dus.

8. Alle projecten worden getoetst op duurzaamheid.
Wat met de toetsresultaten wordt gedaan is onduidelijk. Levert wel een hoop bureaucratie op.

9. Raad gaat discussieren over gemeentelijke taken en eigentijdse vormen van lokaal bestuur.
Fijn, discussieren. Maar welke richting moet het nu op?

10.  Versterking regionale samenwerking.
Doen we al. Geen nieuws.

11. In 2013 geen lastenverhoging, maar ivm komende bezuinigingen kunnen toekomstelijke lastenverhoging niet worden uitgesloten.
Open deur. De belastingaanslagen van 2013 zijn al bij de mensen op de mat gevallen. Toekomstige besluiten hierover, zijn ook niet aan dit college, maar aan de volgende raad. Overigens betekent het verhogen van lasten juist dat je niet bezuinigt, maar doorgaat met uitgeven. Duidelijk is wel dat deze zin het verschil over lastenverzwaring tussen de beoogde partners VVD en PvdA moet maskeren.

12. Gemeente gaat actief samenwerken met bedrijfsleven om mensen van de sociale werkvoorziening naar regulier werk te begeleiden.
Daar mag inderdaad wel een tandje bij. Goed punt.

13. Versterken relatie gemeente en bedrijfsleven.
Doen we al. Geen nieuws.

11 van de 13 punten zijn dus ofwel bestaand beleid,  of uitstel van beslissingen en nietszeggende afspraken die vooral bedoeld zijn om de verschillen in opvatting te verbergen.

Dus waar de VVD het college opblies vanwege de onenigheid met en de onbetrouwbaarheid van Groenlinks, kiest die partij nu voor het voortmodderen door geen besluiten te nemen en wel verder te gaan met Groenlinks. 

Met de draai van de landelijke partijtop rondom de inkomensafhankelijke zorgpremie in het achterhoofd, past deze ongeloofwaardige manoeuvre wel bij de VVD. Maar of de kiezers in Amersfoort het accepteren?

En Groenlinks? Afgelopen woensdag kreeg  ik van hen te horen dat zij beslist niet in een coalitie met VVD, PvdA en D66 zouden stappen. Groenlinks wilde meer continuiteit van bestuur en zeker de VVD niet belonen met 1,5 wethouder. Nu zijn ze volledig overstag gegaan.
Er kan een hoop gebeuren in 5 dagen… Ook bij die partij is de geloofwaardigheid dus ver te zoeken. In de gemaakte afspraken kan ik niet terugvinden waarover Groenlinks tevreden zou moeten zijn.

De vuistregel is dat wethouders  meestal 100 dagen inwerktijd nodig hebben. Dat betekent dat de vier nieuwelingen vanaf juni volledig aan de slag kunnen zijn, mits de vier partijen nu haast maken. In juli begint het reces dat twee maanden duurt. Dan is het herfst en komen alle partijen in verkiezingsmodus met het vaststellen van verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten. 

Een dure grap voor een coalitie die vooral beslissingen voor zich uitschuift.

Update: Het definitieve verslag van de informateur is hier te vinden. Geen substantiële wijzigingen met de bovenstaande tekst.

4 Comments

  1. Hulde. Als dit het akkoord is, dan is het resultaat inderdaad ontluisterend. Wat hier staat, kan prima door het huidige demissionaire college worden uitgevoerd.

  2. Ha Roland, met “komende bezuinigingen” wordt bedoeld de naar verwaching €9 miljoen die door de rijksoverheid wordt bezuinigd op de afdrachten aan de gemeente. Om de gevolgen daarvan op te vangen kunnen toekomstige lastenverhogingen niet worden uitgesloten.

    groet, Edwin Hinloopen.

Comments are closed.

Roland Offereins © 2014