Passieve VVD en PvdA schuiven verantwoordelijkheid van zich af

Informateur Geert Jansen komt na overleg met alle partijen tot een opvallende conclusie: D66, Groenlinks ChristenUnie en CDA moeten met gedoogsteun van Groep Van Vliet de politieke impasse in Amersfoort doorbreken. VVD is niet bereid tot compromissen en PvdA is meer geinteresseerd in de macht in een nieuw college, dan in oplossingen voor moeilijke dossiers.

Dat is het beeld dat naar boven komt uit het verslag van Jansen. De vijf genoemde partijen hebben nadrukkelijk laten blijken besluiten te willen nemen, die door onenigheid in de oude coalitie te lang vooruitgeschoven werden.

Opvallend is dat op twitter diverse PvdA raadsleden ontkennen dat hun partij in een nieuwe coalitie twee wethouders eist. Maar ook zonder die eis lijken de andere voorwaarden (maximaal vier partijen en per se samenwerken met de VVD) belangrijker voor de sociaaldemocraten dan het zoeken naar inhoudelijke overeenstemming op lastige onderwerpen.

Hoewel wellicht niet zo bedoeld, daaruit doemt een beeld op dat de PvdA de machtsverhoudingen belangrijker vindt dan de inhoud. Op die inhoud moeten nu echter knopen worden doorgehakt.

Mocht de partij nog iets willen, dan zouden ze actiever moeten zijn in het zoeken naar een stabiele coalitie op basis van de inhoud, in plaats van met de armen over elkaar afwachten tot de door hen gewenste coalitie zich aandient.

De twee grootste partijen in de raad werpen door hun houding de verantwoordelijkheid van de vorming van een stabiele coalitie van zich af en leggen die verantwoordelijkheid bij de kleinere partijen. Als alle partijen zich zouden opstellen als VVD en PvdA, wordt er in de rest van deze raadsperiode geen fatsoenlijk besluit meer genomen.

In het informateursverslag staat overigens een zin over het CDA die gemakkelijk anders kan worden uitgelegd dan hij is bedoeld. Er wordt gesuggereerd dat wij niet willen samenwerken met zowel PvdA als VVD. Dat is niet zo.

Het probleem is wel wanneer zowel PvdA als VVD twee wethouders zouden leveren er tenminste 3 nieuwe wethouders moeten worden ingewerkt en er tenminste 3 wethouders met wachtgeld worden weggestuurd. Dat kost zoveel tijd en geld, dat is onverantwoord. Er is al te veel tijd verloren gegaan door de besluiteloosheid van de afgelopen tijd.

Daarnaast lijkt de VVD niet bereid tot enige concessie, zo blijkt uit het verslag. Dat zou wel eens een langdurige formatie kunnen opleveren.

De conclusie van de informateur is dus dat de de vijf partijen GroenLinks, D66, CDA, ChristenUnie en Groep Van Vliet overeenstemming moeten zoeken op de belangrijke thema’s. Binnenkort bespreken wij in de fractie of wij dat een goed idee vinden.

De VVD en de PvdA maken de opties echter wel erg beperkt.

Roland Offereins © 2014