VVD geeft zichzelf brevet van onvermogen

De fractie van de VVD zegt vandaag het vertrouwen in de fractie van Groenlinks op en daarmee in de gehele coalitie. De VVD vindt dat in deze samenstelling de coalitie te weinig bereikt van wat de VVD belangrijk vindt, maar daar is de fractie zelf één van de hoofdschuldigen van.

De VVD zou, als grootste partij in de coalitie, zelf veel aandacht moeten hebben voor het functioneren van die coalitie, maar de fractie lijkt slechts geinteresseerd in haar eigen resultaten.

Het struikelblok voor de liberalen is nu de opstelling van Groenlinks bij de westelijke rondweg, het belangrijkste doel van de VVD deze periode. In het coalitieakkoord is afgesproken: ‘Een westelijke ontsluiting die evenwichtig is en een wezenlijke verbetering van de doorstroming oplevert’.

Groenlinks heeft een eigen interpretatie van die tekst. Een tunnel of viaduct is wat die fractie betreft geen evenwichtige – lees: groene – oplossing.

Die harde opstelling is het rechtstreekse gevolg van de weigering van de VVD om mee te denken aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen en het invoeren van Het Nieuwe Werken op het stadhuis, twee onderwerpen die óók zijn vastgelegd in het coalitieakkoord en waarvan Groenlinks een groot voorstander is.

Daar komt nog bij dat het overleg over de westelijke ontsluiting met omwonenden en belanghebbenden, onder verantwoordelijkheid van de eigen VVD wethouder Buijtelaar, uitermate rommelig verloopt. Een reden waarom, naast Groenlinks, ook andere partijen uiterst kritisch zijn over de te kiezen variant.

De VVD stelt nu dat zonder tunnel of viaduct er geen wezenlijke doorstroming is en eist van de coalitiepartners dezelfde interpretatie.

In een goed functionerende coalitie houd je rekening met elkaar en elkaars ambities. Mijn opvatting is het dat de grootste partij daarvoor de eerst verantwoordelijke is, het college draagt tenslotte het meest jouw stempel. De verharding in de coalitie heeft echter als resultaat dat van de gestelde ambities steeds minder gerealiseerd lijkt te kunnen worden.

De fractie van de VVD heeft echter telkenmale geen oog gehad voor de belangen van de coalitiepartners en is slechts bezig is geweest met het realiseren van de eigen doelen. Dan kun je anderen niet kwalijk nemen dat ook te doen. 

Dat de VVD het vertrouwen nu opzegt is dus vooral een brevet van onvermogen voor het eigen functioneren.

En het CDA? Het CDA is de afgelopen tijd steeds bezig geweest met wat de VVD had moeten doen: compromissen bedenken en tekstvoorstellen te doen die recht doen aan ieders belangen en die een wezenlijke bijdrage leveren aan de ambities die we gezamenlijk hebben geformulieerd.

6 Comments

 1. de CDA wethouder Gert Boeve sluit eerst de buurthuizen en de CDA fractie wil ze daarna weer openen ? Geeft mijn portie maar aan Fikkie

  1. Het is een misverstand dat buurthuizen worden gesloten. Kijk naar Het Klokhuis, dat blijft ook open, alleen niet meer door de gemeente gereguleerd en betaald.
   Wel is het zo dat een aantal buurthuizen dicht gaan.

   Maar de activiteiten die in die buurthuizen plaatsvonden gaan gewoon door. Alleen op een andere locatie.
   Een efficiente manier om te besparen zonder het echte welzijnswerk in te krimpen.

 2. Kunnen we niet een zakenkabinet krijgen? Dit hele politieke geneuzel hangt een groot deel van de Amersfoortse bevolking al kilometers de strot uit!

Comments are closed.

Roland Offereins © 2014