Wethouder Eerdmans moet haast maken met Vlindervallei

De verhuizing van de basisschool De Vlindervallei in De Kruiskamp is al meermalen uitgesteld en door nieuwe problemen is er weer vertraging. Ouders kiezen noodgedwongen voor een school buiten de wijk.Ouders die willen kiezen of hebben gekozen voor de Vlindervallei worden nu geconfronteerd met wachtlijsten bij de bestaande buitenschoolse opvangvoorzieningen. Deze voorzieningen worden niet uitgebreid omdat de extra opvangplekken bij De Vlindervallei gerealiseerd zouden worden.

Ouders die nog geen schoolkeuze hebben gemaakt, kiezen voor scholen in andere wijken omdat volgens veel van hen de huidige Vlindervallei een te ‘zwarte’ school is. Dat geldt voor autochtone, maar ook voor allochtone ouders.

De verhuizing levert meer mogelijkheden voor goede voorzieningen op en een beter en mooier schoolgebouw, waardoor de school aantrekkelijker is voor alle ouders.

In de Kruiskamp is en wordt veel gebouwd en verbouwd. Er zijn veel jonge gezinnen komen wonen, vooral rond de school. Deze gezinnen kunnen nu eigenlijk niet voor de Vlindervallei kiezen, omdat de voorzieningen niet goed geregeld zijn.

Als ouders voor hun eerste kind eenmaal een schoolkeuze hebben gemaakt, zullen zij hun volgende kinderen op dezelfde school willen doen. De Vlindervallei blijft dan nog jaren een zwarte school.

De wethouder doet te weinig om de verhuizing te bespoedigen; een gemiste kans om te werken aan integratie in De Kruiskamp.

Namens het CDA heb ik hierover vorige week schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder. Klik hier voor de vragen.

Vandaag ontving ik ook een brief van Oudergroep Vlindervallei Kleurrijk aan de wethouder. Klik hier voor de brief.

Roland Offereins © 2014