Dilemma’s bij een efficiënter onderhoud van de stad

In het onderhoud van de stad gaat veel geld om. Het vormt een aanzienlijk aandeel op de begroting. Bij bezuinigingen wordt dus gauw naar deze post gekeken. Een paar procent minder levert al gauw miljoenen op. De praktijk is weerbarstiger. Bezuinigen op beheer zorgt voor extra kosten op andere gebieden.

Allereerst valt op dat bezuinigen op onderhoud direct tot gevolg heeft dat er minder onderhoud gedaan wordt. Dit is minder logisch dan het lijkt.

Je zou als gemeente kunnen gaan onderhandelen over de prijs, diverse takken van onderhoud uitbesteden aan verschillende bedrijven, waardoor de meest efficiente bedrijven dat stukje kunnen doen waar zij gespecialiseerd in zijn.

Op andere beleidsterreinen gebeurt dat wel, waardoor vaak hetzelfde resultaat wordt bereikt met minder geld. Bij beheer betekent een kleine bezuiniging direct het stoppen met bladkorven in boomrijke wijken of het uitzetten van de fonteinen.

Een belangrijke oorzaak ligt in de samenwerking tussen Amfors en de gemeente. Amfors voert een groot deel van het stedelijk onderhoud uit.

Maar Amfors is ook de plek waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt leren werken. Met deze belangrijke taak is Amfors ook een belangrijke partner voor Amersfoort.

Als de gemeente niet tevreden is over het innovatieve gehalte van Amfors, of over de prijs/kwaliteitverhouding, dan zou de gemeente naar een ander bedrijf kunnen stappen.

Het gevolg is dan wel dat Amfors minder inkomsten heeft. De gemeente is echter volgens de regels verplicht tekorten bij Amfors aan te vullen.

De gemeente schiet er financieel dus niet veel mee op om te gaan shoppen voor het best mogelijke onderhoudscontract. Ondanks de goede wil die er ongetwijfeld bij Amfors is, is die verbondenheid met de gemeente niet bepaald een stimulans voor innovatie. Amfors hoeft niet beter, de gemeente betaalt uiteindelijk toch wel.

Mensen die via een Amfors traject werken verdienen een goed salaris. Dat kan in sommige gevallen oplopen tot 130% van het minimumloon. Gezien het soort werkzaamheden is dat relatief hoog; zeker wanneer je het vergelijkt met mensen die in een regulier bedrijf een vergelijkbare baan hebben.

Dat is prachtig voor die medewerker, maar een belemmering voor het doel van Amfors: zorgen dat deze mensen in een reguliere baan aan de slag komen. In de meeste gevallen zou dat een achteruitgang in inkomen betekenen. Deze mensen zitten gevangen in een regeling.

Daarnaast maakt het Amfors duur. Duurder dan wanneer een regulier bedrijf de onderhoudswerkzaamheden zou uitvoeren.

Het is ongewenst dat afhankelijkheden als die tussen gemeente en Amfors innovatie en efficiente besteding van belastinggeld in de weg staan.

Als CDA-er vind ik dat de overheid heeft de plicht om te ondersteunen bij de reintegratie in regulier werk. De huidige regeling belemmert dat. Die regels zijn van bovenaf opgelegd. Daar is een schone lobbytaak weggelegd voor burgemeester en wethouders. Ondertussen moeten we er in Amersfoort met maatregelen voor zorgen dat creativiteit en innovatie van Amfors een efficientere organisatie maken.

Roland Offereins © 2014