Luchtfietserij bij bemiddeling bouwplannen Eemruiters

Ponyclub De Eemruiters wil een dak boven hun rijbaan aan de rand van park Schothorst. Dat stuit op verzet van omwonenden. De door de gemeente ingezette bemiddeling heeft na een jaar overleg en inzet van een dure architect een onbetaalbare variant opgeleverd.Gisteren schreef ik al over bezuinigingsmogelijkheden in deze tijd van economische crisis. De gang van zaken rond de bemiddeling bij de bouwpannen van ponyclub De Eemruiters geeft ook aan dat er nog veel winst te boeken is, door geld nuttiger in te zetten. Fractiegenoot Angeliek Noortman vertelde mij van de bizarre gang van zaken.

Om de rijbak beter te kunnen benutten wil de ponyclub een dak bouwen. Omdat de bak aan de rand van het park staat, is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven aan het college om die wijziging door te voeren.

Die wijziging stuit op bezwaren van omwonenden. De gemeente heeft een bemiddelaar ingeschakeld om een voor beide partijen acceptabel resultaat te krijgen.

Hoewel de Eemruiters een beperkt budget hebben, mocht geld geen onderdeel van de gesprekken zijn van de bemiddelaar. De bemiddelaar heeft een architecht ingeschakeld om een ontwerp van een dak te maken, dat kan rekenen op de instemming van de bewoners.

Nu, meer dan een jaar later, ligt er een ontwerp waarmee iedereen kan leven. De kosten zijn voor de Eemruiters echter veel te hoog en dus kan het plan niet doorgaan. Wat een amateurisme van deze bemiddelaar om de belangrijkste randvoorwaarde niet mee te nemen!

Frustrerend voor omwonenden die een jaar voor niets hebben vergaderd, maar ook voor de Eemruiters, die bovendien hun plannen niet kunnen verwezelijken.

De bemiddelaar en de architect krijgen natuurlijk wel gewoon hun geld. En dat geld komt uit de gemeentekas. Of zou de gemeente zich hebben ingedekt tegen deze wanprestatie van de bemiddelaar? Angeliek Noortman zoekt het voor u uit!

Roland Offereins © 2014