Belasting mag niet omhoog

Door de economische recessie dreigen grote financiële tekorten voor de gemeente. Amersfoort mag die tekorten niet opvangen door de belastingen te verhogen, maar moet kiezen voor bezuinigingen op de eigen uitgaven.Toen ik vijf jaar geleden begon als raadslid stond Amersfoort in de top tien van duurste steden als het gaat om gemeentelijke belastingen. Nu is Amersfoort één van de tien goedkoopste steden. Dat komt vooral door de door het CDA bevochten afspraak van de coalitiepartijen om de OZB te verlagen met een half procent per jaar. (1)

Het CDA houdt vast aan deze belofte, ook in moeilijke tijden.

De crisis treft iedereen. Niet alleen de gemeente, maar alle Amersfoorters hebben minder te besteden. Dan moet je je uitgaven aanpassen. Het is immoreel om aan de Amersfoortse belastingbetaler, die al moet bezuinigen, extra geld te vragen, zodat de gemeente door kan gaan met geld uitgeven.

En er is best ruimte om te bezuinigen. Dit jaar heeft de gemeente het bedrag voor de buurtbudgetten fors verruimd. Dat kan best wat minder. Begrijp me goed, ik vind buurtbudgetten een goede zaak, maar veel van dat geld gaat op aan barbecuefeestjes. Heel leuk en goed voor de sfeer in de wijk, maar is het echt nodig dat de gemeente de hamburgers en het bier betaalt?

En zo zijn er nog meer projecten. De gemeente mag de belastingen niet verhogen om dit soort dingen in stand te houden.

Hoe de lasten laag, zodat mensen zelf kunnen kiezen of ze hun geld uitgeven aan een barbecue of om bijvoorbeeld de hogere energierekening te betalen.

Klik hier voor een overzicht van de groei van de lokale lasten van grote gemeenten.

Klik hier voor een overzicht van de gemiddelde lokale lasten van de grote gemeenten.

Bron: Coelo

 

Roland Offereins © 2014