Waterschap

Eerder deze week wilde ik gaan stemmen voor de Waterschapsverkiezingen. Geen partij lijkt bij mijn standpunten te passen. Kieskompas adviseert mij SGP of VVD. Uiteindelijk belandde mijn verkiezingsbiljet in de prullenbak.Voor alle duidelijkheid: deze weblogbijdrage is geen stemadvies en is ook niet het officiële standpunt van de CDA fractie; het betreft hier mijn persoonlijke mening. Dat geldt overigens voor alle bijdragen op dit weblog.

Ik had vooraf geen idee waar de diverse partijen voor staan. Het CDA doet ook mee, maar oud CDA gedeputeerde Piet Smink uit Hoogland staat op de lijst van de Algemene Waterschapspartij. Er is dus tenminste één CDA-er die het programma van zijn eigen partij niet het beste vindt. Ik hoef me dus niet te schamen als ik niet bij het CDA uitkom.

Ik had geen zin om alle programma’s door te lezen. Ook dat is niet zo gek; deze week nog sprak ik een kandidaat van één van de lijsten, die zich pas is gaan verdiepen in het programma van zijn eigen partij, nadat hij op de lijst was terechtgekomen!

Ik koos ervoor om me door de stellingen van Kieskompas heen te worstelen. Dit was het resultaat:

waterschap

Een beetje rechts van de SGP en de VVD dus. Allereerst valt op dat de partijen nauwelijks van mening verschillen over de breedte van het takenpakket. Er is dus nog voldoende ruimte voor een partij die vooral inzet op een verkleining van de taken voor het Waterschap.

Ik vind dat de waterschappen onderdeel van Rijkswaterstaat zouden moeten zijn, of desnoods van de provincie. Ik begrijp niet waarom de landelijke of provinciale overheid die taak er niet bij kan hebben. Ik vind het ook nergens voor nodig dat de politieke partijen zich met de waterschappen zijn gaan bemoeien.

Omdat de SGP voor mij geen optie is, ben ik toch maar wat verder in de ideeën van de VVD over het waterschap gedoken. Laten zij het nu juist met mij oneens zijn over hoe het waterschap bestuurd moet worden!

Moedeloos heb ik toen maar mijn stembiljet in de papierbak gegooid…

Roland Offereins © 2014