Vijf redenen waarom ik CDA stem – 3: onderwijskeuze door ouders

Omdat er in Nederland vrijheid van onderwijs is, is het aanbod van scholen divers. Naast openbare scholen, kennen we allerlei vormen van bijzonder onderwijs, zoals Montessori, Dalton, katholiek, protestants-christelijk, en de Vrije School.

Die scholen zijn opgericht omdat ouders invloed wilden hebben op de sfeer, vorm en grondslag van een school. Voldoet een school aan de vereisten van de onderwijsinspectie, dan heeft hij recht op dezelfde middelen als een openbare school. Dat is een groot goed. Kwaliteit is gewaarborgd en ouders hebben de vrijheid om te kiezen wat zij goed achten voor hun kind.

In de Verenigde Staten hebben alleen openbare scholen recht op middelen van de overheid. Het gevolg is dat er veel dure privé-scholen zijn ontstaan, waarvan de kwaliteit vaak beter is dan van openbare scholen. Die scholen zijn voor de kinderen van minder gefortuneerde ouders onbereikbaar.

Het Nederlandse systeem maakt privé scholen overbodig. Het geeft ouders (ook minder rijke) maximale keuzevrijheid. Een vrijheid die niet in goede handen is bij partijen als Groenlinks of VVD. Binnen die partijen leeft het idee om een einde te maken aan die vrijheid. De voorlopers van het CDA hebben dit recht ooit verworven, en het CDA staat pal voor dat recht.

Roland Offereins © 2014