Nieuwe wethouder voor het CDA

Vorige week hebben wij in onze fractie besloten Gert Boeve, onze fractievoorzitter, voor te dragen als wethouder, wanneer Mirjam van ’t Veld burgemeester van Maarssen wordt. Aangezien de raad van Maarssen Van ’t Veld unaniem voor het burgemeesterschap heeft voorgedragen, is het waarschijnlijk dat de gemeenteraad in Amersfoort in september over de benoeming van Boeve stemt.Boeve is medeschrijver van het collegeakkoord en heeft als fractievoorzitter meer dan voldoende lef en ambitie getoond. Daarnaast heeft hij ook de nodige bestuurlijke kwaliteiten en zijn ervaring in zijn werk komt hem daarbij goed van pas.

Deze week vroeg een kennis mij of het nog steeds zo is dat wethouders automatisch uit de fractie komen. Dat is al sinds 2002 niet meer het geval. Toch was voor ons de keuze voor Boeve een gemakkelijke. Zouden we kiezen voor een wethouder die van buiten de Amersfoortse politiek komt, dan betekent dat, dat hij of zij zich eerst de Amersfoortse dossiers eigen moet maken.

Dat is bij Gert Boeve niet het geval. Dat is maar goed ook want dit college heeft nog minder dan twee jaar te gaan tot de verkiezingen. De uitvoering van het collegeprogramma mag wat ons betreft geen vertraging opleveren en ook daarom is Boeve onze beste kandidaat.

Roland Offereins © 2014