Last van de steeds hogere belastingen? Amersfoort helpt een handje!

In Den Haag is er discussie over de verhoging van de BTW naar 20%. Het is overigens niet de enige belastingverhoging die dit kabinet invoert. Ook de benzineaccijnzen zijn verhoogd en er is een vliegtaks ingevoerd.Een BTW verhoging resulteert automatisch in inflatie, je kunt immers minder kopen voor hetzelfde geld. Maar daarnaast leiden belastingverhogingen tot minder koopkracht en dus tot hogere salariseisen. Hogere lonen veroorzaken ook weer inflatie. De verwachte inflatie was zonder die maatregelen al hoog zijn en vanwege het gebrek aan voldoende werknemers stegen loonkosten ook al snel.

Ik kan dan ook maar weinig begrip opbrengen voor deze belastingmaatregelen. Gelukkig doen we dat in Amersfoort anders. De gemeentelijke belasting (de OZB) daalt al jaren. Dit jaar was de OZB correctie een half procent onder de inflatie en in 2009 is dat zelfs meer dan één procent minder.

Toch betalen de meeste huizenbezitters iets meer dan dit jaar. Dat komt dus door de inflatie, die wordt aangewakkerd door dit kabinet.

Mocht u volgend jaar iets minder kunnen kopen, bedenk dan dat wij in de gemeenteraad eraan gedaan hebben wat we konden!

Roland Offereins © 2014