Uitstel beslissing coffeeshops

Het college heeft op het laatst denkbare moment – één dag voor publicatie van de agenda – besloten het nieuwe coffeeshopbeleid van de agenda van 26 juni te halen.
Dit is de laatste vergaderdag van de gemeenteraad voor het reces. Het onderwerp komt nu dus pas in september weer op de agenda.Het heikele punt lijkt het verplaatsen van coffeeshops die dicht bij scholen staan. Namens het CDA heb ik al meermalen gepleit om een afstandsregel niet alleen voor middelbare scholen, maar ook voor basisscholen te hanteren. In het collegeprogramma is ook afgesproken om daar zoveel mogelijk aan te voldoen.

Op uitstel zit ik helemaal niet te wachten en ik begrijp niet waarom het college zoveel moeite heeft de knoop door te hakken, maar nu er toch meer tijd is kan het college meteen de nieuwe regeringsplannen meenemen in zijn eigen beleid.

De regering is in haar honderd-dagenplan glashelder: De beschikbaarheid van softdrugs voor jongeren moet minder gemakkelijk worden. Uiterlijk in 2011 zullen alle gemeenten een minimale afstand tussen scholen en coffeeshops als criterium vaststellen en toepassen. Ten aanzien van de gestelde criteria wordt geen gedoogbeleid gevoerd. (Het hele regeringsplan vind je hier).

Ik ga er vanuit dat deze plannen daadwerkelijk in beleid worden omgezet (de regeringspartijen hebben tenslotte de meerderheid). Er is dus geen enkele reden nu met beleid te komen dat niet aan deze richtlijnen voldoet. Anders moet het college deze periode het beleid nog eens aanpassen.

Was het maar vast september …

Roland Offereins © 2014