Gratis busvervoer wordt een ramp

Er waart een hardnekkig virus door de Amersfoortse gemeenteraad. Een ruime meerderheid van de raad staat te springen om het busvervoer in Amersfoort gratis te maken.Vorig jaar reed de bus op zaterdag al gratis door Nieuwland en Hoogland en op dit moment mogen 65+-ers gratis mee.

Het doel van gratis busvervoer is het terugdringen van het autogebruik. Dat is goed voor het milieu en de bereikbaarheid van de stad, dus op zich het overwegen waard. Veel fracties zijn echter zo enthousiast, dat zij dit oorspronkelijke doel al lang zijn vergeten.

Zo is tijdens de proef met de Winkelexpress helemaal niet gemeten wat het gevolg voor het autogebruik was. Wel is vastgesteld dat veel meer mensen met de bus gingen, maar daar was het experiment niet voor bedoeld!

Dat gratis reizen voor 65+-ers geen grote bijdrage aan het verminderen van het autogebruik zal leveren, kan iedereen op zijn vingers natellen. Bovendien zullen wij het nooit weten, want ik durf er heel wat onder te verwedden dat weer geen autotelling plaatsvindt.

Ik gun de oudere Amersfoorter die vanwege fysieke beperkingen niet in staat is met fiets of auto naar de stad te gaan, zijn gratis buskaartje van harte en het toegenomen winkelbezoek vanwege de Winkelexpress is goed voor de economie van de stad, maar wie doet of het milieu hierbij gebaat is, houdt zichzelf voor de gek.

Gratis busvervoer heeft vanuit bereikbaarheids- en milieuoogpunt alleen zin als de grote groep autorijders er gebruik van gaat maken. De kosten hiervoor bedragen meer dan 5 miljoen euro.

Voor de autorijders is het prijskaartje van de bus helemaal niet het probleem. De autokosten voor dezelfde rit zijn echt niet lager. De bus legt het, op het gebied van comfort, snelheid en bereikbaarheid, meestal af tegen de auto.

Gratis busvervoer zal dus vooral méér gebruik van de bus opleveren en nauwelijks minder autogebruik. Het is dus een onverantwoorde verspilling van geld.

Roland Offereins © 2014