120%-plan PvdA slecht voor werkgelegenheid

Het PvdA voorstel om de grens voor het gebruikmaken van kortings- en kwijtscheldingsregelingen te verhogen naar 120% van het bijstandsniveau, klinkt sympathiek, maar is het niet.De PvdA presenteerde dit voorstel tijdens de begrotingsvergadering op 7 november.

Wie nu van de bijstand leeft krijgt kan zijn netto inkomen verhogen door kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan te vragen en gebruik te maken van andere kortingsregelingen.

Zodra een bijstandsgerechtigde een baan krijgt waarbij hij of zij het minimumloon verdient, vervallen de regelingen. Hoewel het minimumloon hoger is dan de bijstand, kan iemand toch minder overhouden.

Als iemand die een uitkering heeft van 120% van de bijstandsnorm nu ook gebruik mag maken van de kwijtscheldingsregelingen, gaat zijn netto inkomen er ook op vooruit. Maar wanneer zo iemand een baan tegen het minimumloon krijgt, vervallen de regelingen en is het verschil in inkomen opeens een stuk nadeliger.

Deze grafieken illustreren dat duidelijk:

120pct

Het wordt dus een stuk minder interessant voor die groep mensen om een baan te zoeken. Het voorstel van de PvdA is dus slecht voor de werkloosheid in Amersfoort. Het voorstel zou al een stuk verstandiger zijn, wanneer hij alleen zou gelden voor 65+ers.

Roland Offereins © 2014