Burgemeester negeert raadsopdracht coffeeshop

Burgemeester Van Vliet heeft geen meldpunt ingesteld en ook niet gezocht naar een andere plek voor coffeeshop Alem aan de Schimmelpenninckstraat.Die opdracht kreeg ze namelijk in mei van de gemeenteraad op mijn initiatief. Zij moest de raad daarover in oktober terugrapporteren

Ze heeft niet alleen de opdracht genegeerd, ze heeft de raad daar ook niet over geïnformeerd. Nu pas blijkt uit haar brief aan de raad dat ze een meldpunt niet nodig vindt en dat het geen zin heeft om te zoeken, omdat de coffeeshop alleen verplaatst kan worden als de eigenaar meewerkt.

Tot mijn verbazing lees ik in een reactie in de krant, dat de eigenaar van Alem best wil meewerken aan een verhuizing. Een extra reden om hard te zoeken, lijkt me. Wellicht is een beleidswijziging dan helemaal niet nodig.

Roland Offereins © 2014