Beslissing over miljoenen verdient maatschappelijk debat

De gemeente heeft een stedelijke spaarpot voor grote uitgaven, de Reserve Stedelijke Voorzieningen (RSV). Deze reserve ter grootte van ruim 90 miljoen euro raakt in 2015 uitgeputOp initiatief van het CDA heeft de raad besloten om een opvolger voor de RSV in te stellen. Om ook na 2015 grootschalige projecten te kunnen realiseren is het van belang om ruim van tevoren met sparen te beginnen.

Het college van B&W vraagt de raad om komende dinsdag aan te geven waaraan deze reserve moet worden uitgegeven.

De verdeling van de ‘oude’ RSV is: 49% voor verkeer, 2 % voor groen en 49% voor overige stedelijke projecten. B&W wil van de raad weten of de RSV-II in dezelfde categorieën moet worden verdeeld en òf en, zo ja, wèlke verdeling moet worden gehanteerd.

Hoeveel geld er in de nieuwe spaarpot terecht komt is nog niet zeker, maar dat het om vele tientallen miljoenen gaat is wel zeker. Een beslissing heeft dus verstrekkende gevolgen.

Hoeveel geld er beschikbaar is voor investeringen in het groen in en om de stad, ligt dan voor velen jaren vast, om maar een voorbeeld te noemen.

Ik vind dat eerst de stad aan het woord moet komen. Tijdens een stadsdebat kunnen inwoners en belangengroepen hun mening geven over de verdeling van het geld.

Verstrekkende beslissingen als deze neem je niet in een uurtje op dinsdagavond.

Roland Offereins © 2014