BPA neemt kiezers niet serieus

De Burgerpartij Amersfoort heeft bij de verkiezingen het vertrouwen gekregen van veel kiezers. De BPA is de grootste oppositiepartij. Met 5 zetels in de gemeenteraad behoort ze tot de grote fracties. Je zou denken dat de BPA zoveel mogelijk gebruik maakt van die invloedrijke positie, maar één van de BPA raadszetels blijft opvallend vaak leeg.Gerard van Vliet is zelden aanwezig. Afgelopen dinsdag was hij er tijdens de raadsvergadering eindelijk weer eens, maar toen er gestemd moest worden, was hij al weer vertrokken.

Bij één van de stemrondes was de stemverhouding 18-19, dus zijn stem had beslissend kunnen zijn.

Van Vliet zit ook in de werkgroep Begroting en Verantwoording en in de selectiecommissie voor de nieuwe accountant. Daarin zitten de financiële woordvoerders van de 4 grootste partijen. Hij is in die commissie het enige lid van de oppositie. Ook daar schittert hij vrijwel altijd door afwezigheid.

Zijn absentie getuigt van minachting voor de BPA-kiezer. De partij verliest hierdoor 20% van haar invloed. Wanneer Van Vliet belangrijker dingen te doen heeft dan bij raadsvergaderingen aanwezig te zijn, dan moet hij – in het belang van zijn partij – zijn zetel teruggeven.

Helaas is Van Vliet meer geïnteresseerd in zijn eigenbelang, zo heeft het CDA bijna drie jaar geleden ook al ervaren. Hij houdt meer van zijn raadszetel dan van het raadswerk.

Als hij zo gek is op het pluche, moet hij er eens wat vaker op gaan zitten.

Roland Offereins © 2014