Forse belastingverlaging door eerlijker systeem

Deze week zijn de nieuwe tarieven vastgesteld voor de lokale belastingen. Door nieuwe regels over de afvalstoffenheffing die enkele jaren geleden zijn opgesteld is het bedrag veel lager dan vorig jaar. Gezinnen in huurwoningen betalen gemiddeld 8,5% minder dan vorig jaar!

De lokale belastingen bestaan uit drie onderdelen: rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerend zaakbelasting. Deze ozb wordt alleen aan huiseigenaren opgelegd.

Vooral dankzij het CDA stijgt de ozb al jaren niet. Wel vindt er jaarlijks inflatiecorrectie plaats. Dat is een ingewikkeld systeem omdat de inflatie eerst geschat moet worden en een jaar erop gecorrigeerd als de berekeningen niet correct waren.

Daarom is voor 2011 de inflatiecorrectie  0%. De ozb is dus gemiddeld genomen gelijk aan vorig jaar. De waarde van de woning is bepalend voor de hoogte van de ozb. Voor mensen waarbij de waardeontwikkeling van de woning bovengemiddeld is is er sprake van een lichte stijging, is de waardeontwikkeling gemiddeld, dan verandert de ozb dus niet en is de waardeontwikkeling ongunstig, dan gaat je ozb zelfs omlaag!

De rioolheffing is iets gestegen. Huurders betalen gemiddeld 2 euro meer en eigenaren gemiddeld nog 2 euro extra.

Het grote verschil zit’m in de afvalstoffenheffing. Deze heffing moet kostendekkend zijn. De gemeente mag er dus geen geld aan overhouden. Dat was altijd al zo, maar dat gold vroeger alleen voor de berekening vooraf. Bleek de afvalverwerking goedkoper dan verwacht, dan mocht de gemeente die meevaller zelf houden. In veel gemeenten is dat nog steeds zo.

Maar in Amersfoort hebben we besloten om die meevallers terug te geven aan de inwoners. Dit jaar is de meevaller bijna 1 miljoen euro! Via een ingewikkeld systeem verwerken we dat in de tarieven, zodat we volgend jaar niet weer eerst te veel heffen. 

Voor mensen die met tenminste 2 mensen in een huis wonen levert dat een besparing van 28 euro op. Voor mensen die alleen wonen gaat het om een voordeel van 15 euro. Zij betalen een lagere afvalstoffenheffing.

Ik maak mij al sinds het begin van mijn raadslidmaatschap sterk voor lage belastingen namens het CDA. Met veel succes. Bekijk maar eens de ontwikkeling van de lokale belastingen sinds 2004 in Amersfoort en vergelijk die met andere gemeenten.

In 2004 was Amersfoort een van de duurste steden van het land. Tegenwoordig een van de voordeligste. En van alle ruim 400 gemeenten in het land bezette Amersfoort in 2010 al de 66e plaats op de ranglijst van goedkope gemeenten. 

Door de enorme daling in 2011 zal Amersfoort dit jaar nog beter scoren!

Roland Offereins © 2014