Resultaten proef gratis OV niet bruikbaar

Vorig jaar is er een proef geweest met gratis busvervoer op zaterdag. De ‘Winkelexpress’ reed vanuit Nieuwland en Hoogland naar het centrum en weer terug. Een aantal partijen in de raad wil gratis OV in Amersfoort, dus zijn de resultaten van deze proef van belang.De belangrijkste doelstelling van de proef was om te achterhalen of mensen de auto laten staan als het OV gratis is. In een eerdere bijdrage schreef ik al dat het belangrijk is om dan niet alleen het aantal buspassagiers te meten, maar vooral het autoverkeer.

Dat is niet gebeurd. Daarmee verliest het onderzoek voor een groot deel zijn waarde.
Temeer nog omdat de resultaten over het autogebruik nu worden vastgesteld aan de hand van het aantal mensen dat de auto had kunnen gebruiken, maar dat niet heeft gedaan.

Dat die mensen de auto hadden kunnen gebruiken wil nog niet zeggen dat ze dat gedaan zouden hebben als de bus niet gratis was. Dat je een auto kunt gebruiken, wil nog niet zeggen dat je dat ook doet.

De gratis bus werd uiteraard ook gebruikt door mensen die anders thuis waren gebleven of meestal met de fiets gaan. Daar was de Winkelexpress natuurlijk niet voor bedoeld.

Dat er meer mensen naar de stad gaan is mooi voor de ondernemers, maar dat hoeft dus niet door de overheid (lees: belastingbetalers) betaald te worden. Dat mensen de fiets laten staan voor de bus staat natuurlijk helemaal haaks op het doel.

Amersfoort heeft vanwege rijksmaatregelen flink moeten bezuinigen op het OV. Zo rijdt de bus door Nieuwland nu altijd via Hoogland. Dat betekent veel tijdverlies. Veel mensen kiezen daarom noodgedwongen voor de auto in plaats van bus en trein.

Amersfoort zou het geld niet in gratis openbaar vervoer moeten steken, maar in een kwaliteitsverbetering van het busnetwerk. Ik heb liever veel bussen die snel op de plaats van bestemming zijn, waar je voor moet betalen, dan weinig bussen die je gratis de halve stad laten zien voordat je bent waar je wilt zijn.

Roland Offereins © 2014