Gratis OV in Amersfoort

De provincie gaat een proef met gratis openbaar vervoer in Amersfoort uitvoeren. Binnenkort rijdt de bus vanuit Nieuwland gratis naar het stadscentrum. Echt gratis is het natuurlijk niet, de provincie betaalt de proef en de gemeente levert de personele ondersteuning.Natuurlijk, ook ik ken het succesverhaal van het Belgische Hasselt, waar gratis OV in de gehele gemeente is ingevoerd en ook de milieu- en mobiliteitsvoordelen zijn me bekend: meer gebruik van OV betekent minder auto’s op de weg en dat is goed voor het milieu en de economie van bijvoorbeeld de binnenstad.

Toch ben ik niet voor kosteloos openbaar vervoer. Niet alleen trekt gratis OV ongewenste reizigers aan, de bus wordt wellicht een gewilde plek voor daklozen of hangjongeren, maar bovendien vind ik dat OV altijd geld moet kosten. Openbaar vervoer is een waardevolle dienst, waarvan op een bewuste manier gebruik gemaakt moet worden.

De afweging voor mensen zou niet alleen moeten zijn: “pak ik de auto, de bus, of ga ik op de fiets?”, maar ook, “ga ik wel of niet op pad?” Ik ben zeker niet tegen subsidie op openbaar vervoer, maar als het helemaal gratis wordt, leidt dat tot niet bewust gebruik. Daarmee zullen de kosten verder oplopen dan de, geringe, afname van het autoverkeer waard is.

Bij het evalueren van het pilot project moet dus niet alleen worden gemeten of er meer gebruik gemaakt wordt van de gratis bus, maar ook of het autoverkeer is afgenomen, danwel of het bezoek aan de binnenstad significant is toegenomen.

Roland Offereins © 2014