VVD, D66, Groenlinks en CDA beëindigen samenwerking met BPA

De fracties van VVD, D66, Groen Links en CDA hebben vandaag besloten niet verder te gaan met de BPA. De fractie van de BPA heeft zijn eerder toegezegde steun voor het coalitieakkoord schriftelijk ingetrokken.

VVD, D66, Groenlinks en CDA hadden de BPA om duidelijkheid gevraagd na de ontstane crisis in die partij. Het opstappen van de wethouder, de fractievoorzitter en een buitengewoon raadslid, samen met de uitlatingen van diverse BPA fractieleden in de media, maakten duidelijk dat de BPA een onzekere factor is.

Er staan ingrijpende bezuinigingen op stapel en dan is een sterk en stabiel stadsbestuur noodzakelijk.

De fractie van de BPA geeft nu aan niet langer unaniem achter het eerder ondertekende coalitieakkoord te staan. De vier andere partijen accepteren contractbreuk uiteraard niet. Daarom hebben de vier fracties unaniem besloten niet langer te willen samenwerken met de BPA.

Uiteraard betreuren de fracties van VVD, D66, GL en CDA de gang van zaken bij de BPA, maar de chaos, onduidelijkheid en terugkerende berichten van twijfelende fractieleden in het openbaar maakt deze keuze noodzakelijk. Hiermee nemen de vier fracties de (politieke) verantwoordelijkheid om duidelijkheid te scheppen in de stad.

De fracties van VVD, D66, GL en CDA hebben een stevig vertrouwen in elkaar en de wil om de huidige coalitie en het coalitieakkoord voort te zetten. De fractievoorzitters hebben besloten de komende dagen de mogelijkheden voor voortzetting van het huidige coalitieakkoord te bespreken.

De vier partijen houden daarbij alle opties open. Ook de PvdA, ChristenUnie, SP en Trots op Nederland betrekken zij daarbij. De fractievoorzitters van deze vier partijen ontvangen nog deze week een uitnodiging voor een gesprek.

Noot: Bovenstaand persbericht is vandaag in gezamenlijkheid opgesteld.

Roland Offereins © 2014