Kwaliteit is belangrijk voor scholen, niet de kleur

Deze week is een onderzoek gepubliceerd over zwarte en witte scholen in Amersfoort. De conclusie is dat de ‘problemen’ reuze meevallen. Toch zijn er voorstellen gedaan om vanuit de gemeente meer te gaan sturen om een nog betere spreiding te realiseren. Daar ben ik erg tegen.

Het onderzoek is gedaan met als uitgangspunt dat de leerlingsamenstelling op een school overeen dient te komen met die van de wijk en noemt daarom een aantal scholen té zwart of té wit.

Daar heb ik grote moeite mee, want het gaat er impliciet van uit dat je je kinderen in je eigen wijk op school moet doen. Maar ouders zijn – gelukkig – vrij in de schoolkeuze voor hun kinderen.

Er zijn drie ‘te’ witte scholen: De vrije school in Schuilenburg, de gereformeerde school De Regenboog in Schothorst en  de katholieke De Tafelronde (loc. St Joris) in de binnenstad.

Net als bij de ‘te’ zwarte islamitische school Bilalschool vinden de onderzoekers het logisch dat De Regenboog ‘te’ wit is. Maar weinig allochtonen willen naar een gereformeerde school en maar weinig autochtonen naar een islamitische.

Voor de Vrije school geldt volgens mij hetzelfde, bovendien is er maar eentje van in heel Amersfoort en omstreken, dus is deze school per definitie geen afspiegeling van de wijk.

Er zijn naast de Bilalschool nog een zestal ‘te’ zwarte scholen, voornamelijk openbare scholen. Eén daarvan is De Vlindervallei in De Kruiskamp, die vlak bij de St. Jorisschool is gevestigd.

Omdat van overheidswege opgelegde spreiding – gelukkig – verboden is, stellen sommigen voor een inschrijfleeftijd in te stellen. Gebleken is dat autochtone ouders hun kinderen veel jonger inschrijven dan allochtone ouders. Waardoor deze laatste groep het nakijken heeft op de ‘te’ witte scholen met een wachtlijst.

Deze maatregel leidt wellicht tot minder witte scholen, maar natuurlijk niet tot minder zwarte. Als je bewust kiest voor een katholieke of protestants-christelijke school, maar de school van je keuze heeft een te lange wachtlijst, dan ga je niet naar de openbare school in je buurt, maar naar een vergelijkbare school in een andere wijk.

Ik heb er grote moeite mee wanneer de gemeente zou besluiten de vrijheid van ouders in te perken. Zeker wanneer dat hooguit tot gevolg heeft dat maar één school iets minder wit wordt.

Bovendien zie ik meer in het stimuleren van allochtonen om hun kinderen op tijd aan te melden, dan extra regels in te stellen, die ook weer gecontroleerd moeten worden.

De gemeente zou het zwart-wit denken moeten loslaten en zich richten op de kwaliteit van het onderwijs in onze stad. Integratie op scholen kun je niet afdwingen. Je moet het aantrekkelijk maken voor ouders.

Want laat nu nèt De Vlindervallei, het ‘zwarte’ alternatief voor de ‘witte’ Jorisschool, onlangs een slechte beoordeling van de onderwijsinspectie hebben ontvangen.

Dat is een veel groter probleem voor te zwarte scholen dan het inschrijfsysteem.

5 Comments

 1. Natuurlijk heb je gelijk, kwaliteit is belangrijk. Jaren geleden interviewde ik Marcel Fränzel over dit onderwerp en nog weer later Gerda Eerdmans.Ik herinner mij hun woorden over spreiding en sturing. Veel is er in de jaren erna niet veranderd ondanks de mooie woorden en ongetwijfeld goede bedoelingen van deze wethouders.
  Ik weet uit ervaring dat het niet goed is voor een kind om op een geheel “witte” of “zwarte” school te zitten. Maar ik weet ook dat opgelegde spreiding niet werkt. Ouders maken zelf een keuze, en zo hoort het ook te gaan.

 2. Beste Roland, ik ben het met je eens dat we niet zwart-wit moeten denken en dat de kwaliteit van scholen het belangrijkste is bij de keuze van een school voor je kind. Maar zolang er wachtlijsten zijn voor scholen is er feitelijk geen vrije schoolkeuze maar vrije aanmeldingskeuze. Ik vraag me af of het eerlijk is om de tijd dat een kind is ingeschreven als belangrijk criterium mee te nemen bij de beslissing om een kind wel of niet toe te laten. Laten we eerst maar eens naar de reactie van de scholen op dit rapport luisteren.

  Frans Prins, raadslid voor GroenLinks

 3. Beste Frans, zoals ik al schreef, een inschrijfleeftijd of – erger – een centraal inschrijfregister, lossen in Amersfoort de – blijkbaar geringe – problemen niet op. Een enkele witte school wordt wat minder wit, maar geen zwarte school wordt er minder zwart door. Laten we onze energie en ons geld steken in zaken die effect hebben. Maak het openbaar onderwijs zo aantrekkelijk, dat de wachtlijsten daar ontstaan en stimuleer ouders om ook op tijd in te schrijven.

 4. beste Roland,
  Zoal gewoonlijk ben ik het maar gedeeltelijk met je eens.
  – Keuze voor bijzonder onderwijs moet idd vrij zijn zolang dit bestaat (ik ben overigens geen voorstander van onderwijs vanuit religie maar goed)
  – Het gaat mij niet eens zo om verkleuring. Het is mi wel zo dat menging van ‘kansrijk’ en ‘kansarm’ bijdraagt aan onderwijs voor alle kinderen op een school. Kinderen leren ook van elkaar. Helaas zijn de kansarme kinderen vaak ‘allochtoon’ en kom je toch weer op verkleuring.
  – Een openbare school zou juist wel afspiegeling van de wijk moeten zijn. Wat voor wereldbeeld geef je een kind anders mee. De wijk is gedifferentieerd maar de scholen niet?
  – vind het ongepast dat je relateerd aan beoordeling vlindervallei, voordat de ins en outs toegelicht zijn door de school (gebeurt morgen op 1nov zoals jij moet weten). Kwaliteitsslag die de Vlindervallei moet maken heeft tijd en vertrouwen nodig. Dit wordt door negatieve berichtgeving (en opmerkingen als in je blog) de grond ingetrapt, hierdoor zullen ouders (onterecht) afhaken. Slechte beoordeling is juist op een ‘zwarte’ school niet enkel te wijten aan de wijze van onderwijs. Ik neem aan dat jij, als fractievoorzitter van CDA, eerst ook wederhoor/toelichting hebt toegepast bij de directeur?
  – tav aanmeldmoment, het is gewoonweg belachelijk dat je bij een school als de Joris al te laat bent met aanmelden als je kind een half jaar is.

  Kom met de politiek eens langs bij een school als de vlindervallei….en laat je informeren. De veranderingen gaan geleidelijk. Menging kansrijk/kansarm is steeds meer merkbaar in lage klassen. Er is eindelijk een goede en gedreven directeur. Ingredienten die gaan leiden tot beter resultaat. Helaas zal het voorlopig nog zo zijn dat de kansrijke kinderen door opvoedingsverschil hoger zullen scoren dan de kansarme. Doordat deze laatste groep groter is zal dat zeker effect hebben op de gemiddelden.

  Een positieve insteek van juist de politiek zou helpen……

  Ik weet zeker dat wanneer je het de directeur vraagt je morgen van harte welkom bent bij de toelichting over het rapport van de onderwijsinspectie.

  Tot morgenavond dus,
  Bob

 5. Bob,

  Mijn opmerking gaat niet over de inhoud van het rapport, maar juist over het feit dat een slecht oordeel van de inspectie (ongeacht de inhoud) slecht is voor de beeldvorming. Jouw reactie bevestigt dat.

  Ik kan er helaas morgen niet bij zijn, maar gelukkig kan Wanda mij morgen informeren over de toelichting.

Comments are closed.

Roland Offereins © 2014