Meer vrouwen in de top!

Het Europees Parlement wil het zwangerschapsverlof verlengen tot 20 weken. De organisaties en politieke partijen die nu staan te juichen om dit voorstel, zijn dezelfden die eerder schande spraken van het geringe aantal ministers in het nieuwe kabinet.

Maar wanneer vrouwen vanwege zwangerschap nòg langer hun werk onderbreken, verslechteren hun kansen op werk. Voor die weken moeten de werkgevers wel een alternatief achter de hand hebben. 

De kans dat jonge vrouwen bij gelijke geschiktheid het nakijken hebben, groeit alleen maar, want een even goede mannelijke kandidaat kost waarschijnlijk minder. Dat is niet goed voor de positie van (jonge) vrouwen op de arbeidsmarkt.

Overigens is die positie helemaal niet zo slecht als sommige feministen ons wijsmaken.

Van alle voltijds werkende mannen in Nederland heeft 1,12 procent een baan als directeur of ceo. Van de vrouwelijke voltijdswerkenden is dat maarliefst 1,34 procent. Vrouwen hebben dus, mits ze bereid zijn voltijds te werken, meer kans om de top te bereiken dan mannen. Hoezo glazen plafond?

Net als directeur of ceo, is minister een functie die niet parttime vervuld kan worden. Ik heb het niet nagerekend, maar ik durf er wel een aardige fles wijn op te zetten dat die drie vrouwelijke ministers een veel groter aandeel vormen van de fulltime werkende vrouwen, dan die negen heren van de voltijds werkende mannen.

Begrijp me niet verkeerd, ik wil ook best meer vrouwen in de top. Maar wat daar vooral voor nodig is, is een grotere groep vrouwen met meer ambitie. En niet met meer zwangerschapsverlof.

Roland Offereins © 2014