Gehandicapten, zeg uw lidmaatschap van het GPPA op!

Het GPPA, het gehandicaptenplatform in Amersfoort, adviseert om niet op het CDA te stemmen. In een ingezonden stuk in het AD en in een artikel in Amersfoort Nu geeft het gehandicapten platform aan dat in het verkiezingsprogramma van het CDA staat dat gehandicapten overlast geven.Dit is natuurlijk grote onzin. De gewraakte passage in ons programma is echter zo duidelijk, dat het niet voor te stellen is dat het GPPA-bestuur zo slecht gelezen heeft:

“Een handicap, een lichamelijke of een psychische ziekte, dak- en thuisloosheid, kan er voor zorgen dat mensen kort of langdurig niet aan het proces kunnen deelnemen. Voor dak- en thuislozen geldt, dat de (opvang)voorzieningen op peil dienen te zijn. Hierdoor wordt tevens de overlast beperkt.”

Omdat het platform direct de media opgezocht heeft en niet eerst contact met het CDA heeft opgenomen, kan het niet anders zijn, dan dat het GPPA-bestuur het CDA doelbewust wil beschadigen.

Over de motivatie kan ik alleen maar speculeren, maar hiermee verandert het platform van belangenbehartiger voor alle gehandicapten, in een politieke vereniging. Dat dit niet in het belang is van de mensen met een handicap mag duidelijk zijn.

Ik roep alle gehandicapten dan ook van harte op om het lidmaatschap van het GPPA op te zeggen en een politiek onafhankelijke vereniging op te zetten.

Roland Offereins © 2014