Het parkeerfonds – deel 4: dubbele reserves

De gemeente betaalt Parkeerservice jaarlijks 2 miljoen voor het uitvoeren van taken die met parkeren te maken hebben. De gemeente gaat ervan uit dat er jaarlijks ook weer 2,45 miljoen binnenkomt, maar gisteren gaf ik al aan dat dat waarschijnlijk minder wordt.

De bescheiden winst gaat in principe terug naar de gemeente, maar er is een kink in de kabel. Het eigen vermogen van Parkeerservice bedraagt 800.000 Euro en moet volgens het contract met de gemeente nog meer worden.

Met eventuele winst wordt eerst het eigen vermogen aangevuld. Pas als het vermogen 2 miljoen Euro bedraagt, krijgt de gemeente de winst uitgekeerd.

Ik begrijp niet waarom deze afspraken zijn gemaakt. Eigen vermogen is bedoeld om tegenvallers te kunnen opvangen. Daar was het parkeerfonds ook al voor ingesteld.

Waarom moet Parkeerservice zoveel eigen vermogen hebben als alle tegenvallers uit het parkeerfonds betaald worden?

De gemeente heeft in de afgelopen 3 jaar 3 miljoen euro verlies geleden, waarvan 8 ton op een rekening van Parkeerservice staat. En daar gaan we de komende jaren vrolijk mee door.

Roland Offereins © 2014