Het parkeerfonds – deel 2: nieuw plan van aanpak

Pas nadat CDA en PvdA aan de rekenkamer gevraagd hebben de zaak uit te zoeken, presenteert het college op 26 april 2005 een nieuw plan van aanpak.Daarin staat dat de financiële afdeling van de gemeente de taken overneemt van de afdeling Verkeer. Deze afdeling heeft nauwelijks zicht gehad op de inkomsten en uitgaven die met parkeren te maken hebben.

Bovendien is het de verantwoordelijken niet gelukt overeenstemming met Parkeerservice Amersfoort te krijgen over een nieuw contract. Parkeerservice is de organisatie die de meeste zaken die met parkeren te maken hebben uitvoert.

Het plan lijkt weinig kans van slagen te hebben. De kosten die de gemeente maakt, liggen vast en er is geen zekerheid over de inkomsten.

De inkomsten zijn afhankelijk van de betalingsbereidheid van de parkeerders. Dit is de mate waarin autobestuurders die op een betaald-parkeerplaats staan, ook daadwerkelijk betalen. In het plan wordt uitgegaan van 90%. Het is nu al zeker dat dat niet gaat lukken. Morgen meer hierover.

Een andere belangrijke bron van inkomsten moet komen uit de Koestraatgarage. Als die wordt overgedragen aan Parkeerservice kan hier winst gemaakt worden, is de verwachting.

De gemeente kan deze garage niet zomaar overdragen, want die is voor 25% in handen van particulieren. Het is erg onzeker of zij de aandelen aan de gemeente willen verkopen.

Al met al zijn er te veel onzekerheden, waardoor het nieuwe plan waarschijnlijk niet zal leiden tot sluitende parkeerbegroting.

Roland Offereins © 2014