Grote uitdagingen voor nieuw college

Dinsdag is het nieuwe college van Amersfoort geïnstalleerd. Namens het CDA is Gert Boeve de komende vier jaar wethouder. Hij heeft een zware portefeuille met Economische Zaken, Welzijn, Zorg, Wonen, Amersfoort Vernieuwt en de ontwikkeling van Vathorst. Uit het coalitieakkoord dat tussen BPA, VVD, D66 Groenlinks en CDA is gesloten, blijkt dat de partijen zich bewust zijn van de zware opgave die er de komende vier jaar ligt: bezuinigen.

Het CDA is zeer tevreden met het resultaat. Een akkoord waarin veel zaken uit ons verkiezingsprogramma terug te vinden zijn en een wethoudersportefeuille die past bij het CDA en bij Boeve. Een paar highlights uit het akkoord:

Hoewel bezuinigingen de komende jaren centraal staan, is het noodzakelijk dat een aantal problemen in de stad met voorrang worden aangepakt. Zoals het verminderen van wachtlijsten bij kinderopvang, sportverenigingen, maar ook bij sociale huurwoningen.

Wachtlijsten belemmeren de economische groei, maar ook persoonlijke ontwikkeling. Het is van groot belang voor het welzijn van de Amersfoorters en voor de stad als geheel dat deze wachtlijsten worden aangepakt. Daar is vaak een onorthodoxe aanpak voor nodig.  Het nieuwe college pakt deze problemen de komende jaren aan.

Wachten in een file komt helaas ook vaak voor, vooral aan de westkant van de stad is dat al vele jaren een groot probleem. De nieuwe coalitie heeft besloten nu echt de voorbereidingen te starten voor het aanleggen van een nieuwe westelijke ontsluiting. Het gepraat daarover de afgelopen twintig jaar ronden we nu echt af.

De huidige parkeernormen zijn het CDA een doorn in het oog, ik schreef er al eerder over. Afgesproken is om volgend jaar een flexibeler beleid op te stellen die beter past bij de behoeften van bewoners en bedrijven in Amersfoort.

Ook investeren we in een groen Heiligenbergerbeekdal. Het CDA is altijd bereid geweest om de kosten van de realisatie van het nieuwe ziekenhuis te betalen door beperkt woningbouw op de vrijkomende locaties toe te staan. Het is duidelijk dat de kosten – ongeveer 18 miljoen euro – alleen met een heel fors woningbouwprogramma gerealiseerd kunnen worden. 

Dat vinden we ongewenst. Daarom kiezen we nu voor het geheel groen inrichten van het gebied; zo vergroten we de kans op het bemachtigen van subsidies die bestaan voor groenontwikkeling; subsidies die we niet kunnen krijgen wanneer in het gebied ook woningbouw is gepland. 

Grote bezuinigingen zijn te realiseren door de activiteiten centraal te stellen en niet langer het  bezit van de gebouwen waarin die activiteiten plaatsvinden. Die kosten nu ook geld wanneer ze niet door de gemeente in gebruik zijn. 

Het volledige coalitieakkoord kunt u hier vinden. 

Roland Offereins © 2014