Toch een rol voor het CDA in het college

Op 6 april schreef ik mijn vorige column over het akkoord op hoofdlijnen tussen BPA, VVD, D66 en Groenlinks. En op 8 april legde ik tijdens een CDA ledenvergadering verantwoording af over het verkiezingsresultaat en onze rol in het onderhandelingsproces voor een nieuw college. Ik gaf de leden toen aan me, samen met de fractie, voor te bereiden op een rol in de oppositie. Het kan verkeren.

Tijdens mijn daaropvolgende korte vakantie in Londen ontving ik het bericht dat de vier toch niet op een lijn konden komen. Het weekend erop spraken Gert Boeve en ik, als onderhandelaars namens het CDA, met informateur Pieter Winsemius.

Binnen twee weken is een akkoord tot stand gekomen waar wel alle partijen mee uit de voeten kunnen. De afgelopen weken heb ik hierover uiteraard niet geblogd of getwitterd, maar nu alles in kannen en kruiken is, gebruik ik deze media weer.

Roland Offereins © 2014