Risicoanalyse

De gemeente is sinds kort verplicht om een overzicht te maken van alle mogelijke financiele risico’s. Van risico’s weet je vooraf nooit zeker of de schade daadwerkelijk plaatsvindt en dus moeten er schattingen gemaakt worden.Het schatten van deze risico’s is belangrijk. Op basis van die inschattingen stelt de raad vast hoe hoog de reserves moeten zijn om de risico’s te kunnen afdekken.

Zijn de inschattingen te hoog, dan houden we onnodig belastinggeld vast, maar zijn ze te laag, dan is de kans op financiële problemen erg groot.

De gemeente gebruikt een rekenmodel om risicoschattingen te maken. De kans dat een risico daadwerkelijk een kostenpost wordt, blijft echter giswerk. Dat is natuurlijk geen blinde gok, maar een ‘educated guess’.

Voor de zomer is een educated guess losgelaten op de eventuele schade bij het niet verplaatsen van het woonwagencentrum De Birkt van De Isselt. Bedrijven rond het woonwagencentrum hebben minder mogelijkheden als er zo dichtbij woningen blijven staan en hebben dus recht op een schadevergoeding.

De schattingen die twee afzonderlijke bureaus maakten, liepen uiteen van 1,8 miljoen tot 7 miljoen euro. Die bedragen werden vervolgens weer aangevochten door verschillende raadsleden. De raad stemde tegen verplaatsing en nu staat dit risico in de begroting als grootste risco.

Om de discussies over de kwaliteit van de risico’s in de toekomst te vermijden en om de experts die de schattingen te maken een handje te helpen, is het van belang om te weten hoe goed de gemeente over het algemeen risico’s schat.

Daarom heb ik vorige week een voorstel ingediend om te meten of de risicoschattingen nauwkeurig genoeg zijn.
Kortweg komt het erop neer dat van de ‘afgeronde’ zaken wordt bepaald hoeveel de werkelijke schade afwijkt van de vooraf geschatte schade.

Het volledige voorstel kun je hier downloaden.

Roland Offereins © 2014