Eerste raadsvergadering nieuwe raad voorspelt weinig goeds

Vanavond is de eerste echte raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad. Het college is demissionair, dus de bespreekpunten komen van de partijen zelf. BPA en SP laten zich weer van hun treurigste kant zien. 

BPA wil een spoeddebat over de afwikkeling van een jongerenprojectje. De SP heeft een interpellatie aangevraagd over de administratieve problemen van een contractpartner en brengt een motie in stemming over vrijwillige verplichting (?) voor wethouders om te solliciteren.

De motivatie van de BPA voor het aanvragen van een spoeddebat is dat de partij de vragen nog graag beantwoord wil zien door de huidige wethouder. Een onzinverzoek, want het college spreekt met één mond, ongeacht de bezetting. 

Bovendien heeft de BPA dezelfde vragen ook al schriftelijk gesteld. De beantwoording kan de BPA binnenkort verwachten. Het verzoek is dus alleen maar voor de bühne en om zittende collegeleden te pesten.

De SP is ongelukkig met het feit dat thuiszorgorganisatie TSN vanwege een fusie en een nieuw softwaresysteem kampt met administratieve problemen. Sommige mensen kregen hun salaris niet op tijd. 

Vervelend, maar natuurlijk geen zaak van het college. Bovendien, wat wil de SP bereiken? Dat het college het contract met TSN opzegt? Dan komen de medewerkers van TSN op straat te staan en krijgen ze helemaal geen salaris meer.

Daarnaast wil de SP dat aftredende wethouders zichzelf op vrijwillige basis een sollicitatieplicht opleggen. Een dergelijke intentieverklaring heeft natuurlijk geen juridische basis. Overigens ben ik erg voor een sollicitatieplicht voor wethouders en andere politieke ambtsdragers. Die verplichting komt eraan; in Den Haag wordt eraan gewerkt.

Maar het is onzinnig nu de wethouders te vragen zichzelf een verplichting op te leggen. Als ze zo’n verklaring ondertekenen waren ze waarschijnlijk toch al van plan weer werk te gaan zoeken. Zo niet, dan heeft het verzoek ook geen betekenis.

Het lijkt erop dat deze partijen de raad bezig houden met Peppi en Kokki onderwerpen, omdat ze er niet tegen kunnen dat er weinig werk te doen is in deze demissionaire periode.

Een slecht voorbeeld voor het ambtenarenapparaat. Daarvan zijn deze partijen van mening dat de omvang verder terug kan omdat de inzet beperkt moet worden tot de gemeentelijke kerntaken; ook iets waar ik het van harte mee eens ben, overigens. 

Laat de raadsfracties van BPA en SP eerst zichzelf eens beperken tot de eigen kerntaken.

2 Comments

  1. Meneer,

    Als je normaal je werk doet en daarvoor het beloofde salaris niet ontvangt, dan blijft je werkgever in gebreke.
    De gemeente Amersfoort zou kunnen overwegen de betalingen aan TSN te bevriezen?
    Als je van je salaris afhankelijk bent om in je eerste levensbehoefte te voorzien is bovenstaand niet vervelend, maar rampzalig.

Comments are closed.

Roland Offereins © 2014