De straatnaamborden zijn vervangen!

Een maand nadat ik er schriftelijke vragen over heb gesteld zijn de straatnaamborden in De Stadstuin vervangen. In de reactie van het college op mijn vragen stelt het college dat de nieuwe borden al in aantocht waren, dus mijn vragen zouden daar niet aan bijgedragen hebben.Opvallend is dat nu toch weer wel is gekozen voor dezelfde borden als in de rest van de wijk en niet voor de layout van het proefbord.

Het college weigert overigens de verantwoordelijkheid voor de trage vervanging op zich te nemen en verschuilt zich achter allerlei procedures. De vereniging die het beheer op zich neemt, stichting de Stadstuin, is verantwoordelijk.

Het probleem is dat die stichting anderhalf jaar geleden nog niet eens bestond en ook niet kon worden opgericht. Dat kwam omdat de wijk nog niet af is en dus nog onder verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar valt.

Die heeft zich echter keurig aan de afspraken – met de gemeente – gehouden door de onleesbare borden te plaatsen en weigerde voor de kosten van vervanging op te draaien.

Een schrijnend voorbeeld van bestuurlijk onvermogen. De twee betrokken partijen kunnen er om legitieme redenen niet uitkomen en de gemeente weigert het probleem op te lossen.

Daar begrijpen de bewoners niets van en ik ook niet. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de stad. Het is prima als het wordt uitbesteed aan een stichting, maar als die bepaalde zaken niet kan oplossen, dan is de gemeente verantwoordelijk.

De overheid wijst vaak op de verantwoordelijkheid van burgers zelf. Dat wordt erg ongeloofwaardig als je je aan je eigen verantwoordelijkheden onttrekt.

Roland Offereins © 2014