IT notitie is niet volledig

Collega Ben Philipsen en ik hebben bij de discussie rond de kadernota een motie ingediend waarin extra uitgaven voor ICT worden geblokkeerd, zolang goede onderbouwing van de noodzakelijkheid van deze extra kosten ontbreekt.Het is niet zo dat wij geen geld willen uittrekken voor ICT, in tegendeel zelfs. Zowel Ben en ik zijn werkzaam in de ICT en – dus – allebei overtuigd van de meerwaarde die ICT in een organisatie kan hebben. Wij vinden het echter wel noodzakelijk dat vooraf duidelijk moet zijn wat je met een automatiseringsproject beoogd.

De motie is in juni aangenomen en wethouder Brink beloofde destijds bij de begroting een informatiseringsplan aan te leveren, waaraan toch al werd gewerkt.

Vooruitlopend op dit plan zou een notitie komen met daarin de verantwoording van de projecten die met de genoemde 4 ton bekostigd moeten worden.
Deze week zat de notitie genaamd ‘Dienstverlening Digitaal’ bij de ingekomen stukken, maar de inhoud van de notitie is ronduit teleurstellend.

Bij de behandeling van de motie begin juni, wekte Brink de indruk dat het geld grotendeels voor bestaande projecten boedoeld is, waarvan een gedeelte eigenlijk doorgeschoven geld uit 2005 en eerdere jaren betreft.

Dat kwam niet zo zeer omdat er vertraging was opgetreden, maar door de wijze van begroten. Een IT project wordt altijd in één jaar begroot, ook wanneer de looptijd langer is. Het niet gebruikte geld moet vervolgens doorgeschoven worden.

Dat vonden wij een onoverzichtelijke situatie: overschotten die eigenlijk geen overschotten zijn en extra kosten die geen extra kosten zijn.
Daarom spraken we in juni af om meerjarige projecten voortaan meerjarig te begroten.

Vreemd genoeg blijkt nu dat de 4 ton nodig is voor nieuwe projecten. Bovendien vindt realisatie plaats in 2006 en 2007 terwijl het volledige bedrag toch weer alleen in 2006 is begroot.

Daarnaast ben ik van mening dat één van de voornaamste doelen van IT projecten het behalen van efficiency is. Dat betekent dus dat op andere plaatsen in de organisatie besparingen gerealiseerd worden.

Daarover is niets terug te vinden in ‘Dienstverlening Digitaal’ en daarom is deze notitie bij lange na niet voldoende om akkoord te kunnen gaan met de extra uitgave van € 400.000,-

Roland Offereins © 2014