Wie wordt wethouder?

In mijn bijdrage van gisteren sprak ik al over de mogelijkheid dat de PvdA een wethouder voordraagt van buiten de huidige politiek. Deze mogelijkheid bestaat vanaf maart 2002, het begin van deze raadsperiode.Door de invoering van het dualisme maken wethouders niet langer deel uit van de gemeenteraad. Voor 2002 was dat nog wel het geval. Dat betekende automatisch dat een wethouder een gekozen volksvertegenwoordiger was.

Nu dat niet langer het geval is, kan een fractie van een collegepartij kan een kandidaat voordragen die niet op de lijst staat. Daar is best wat voor te zeggen. Kandidaten die wel geschikt voor en geïnteresseerd zijn in een wethoudersfunctie zijn niet per definitie goede raadsleden en omgekeerd.

Er kleeft ook een belangrijk nadeel aan. Kiezers weten niet waar ze aan toe zijn. Het lijkt me voor stemmers van groot belang te weten wie de PvdA als wethouder voordraagt.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 hield de PvdA zich ook op de vlakte wie er namens die partij Minister-president zou worden als de sociaaldemocraten de grootste partij zou worden bij de verkiezingen. Door druk van buitenaf heeft Bos toen uiteindelijk Job Cohen naar voren geschoven.

Het CDA kiest ervoor om zijn wethouderskandidaten wel op de lijst te plaatsen. Mijn partij is van mening dat er duidelijkheid moet bestaan over wie er wat ons betreft onderdeel moet uitmaken van het dagelijks bestuur van de stad. Op die manier hebben de CDA leden en de kiezers de mogelijkheid om over die keuze een oordeel te vellen.

Bij het bekendmaken van de kandidatenlijst voor de verkiezingen zal mijn partij dan ook aangeven wie namens ons de eerste kandidaat voor het wethoudersschap is. Ik daag alle politieke partijen met collegeambities hierbij uit om hetzelfde te doen. De kiezer heeft er recht op!

Roland Offereins © 2014