Amersfoort XXL

De gemeente Amersfoort heeft een nieuw magazine uitgebracht onder de titel ‘Amersfoort XXL’. Een blad over het beleid van de gemeente Amersfoort, volgens het colofon.Zowel de oplage, de doelgroep als het doel van het blad is onduidelijk. Tot mijn verbazing is hierover niets terug te vinden in deze eerste editie. Het begeleidende briefje, dat ik erbij ontving, biedt ook al geen duidelijkheid. Het is een samenvatting van het eerste nummer.

Omdat deze uitgave over stedelijk beheer gaat, lijkt het erop, dat elk beleidsterrein één of meerdere edities gaat krijgen. Het ligt dus niet voor de hand dat het blad voor een breed publiek is bedoeld. Bovendien zijn daarvoor de Stadsberichten in de Stad Amersfoort een veel efficiënter en goedkoper alternatief.

Het magazine maakt waarschijnlijk ook geen deel uit van het welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Het nummer bevat maar één facet van het gemeentelijk beleid en je kunt het niet maken om mensen tijdens hun verhuis-stress ook nog eens op te zadelen met acht edities Amersfoort XXL.

Ik vermoed dat de doelgroep gevormd wordt door bedrijven en instellingen die een relatie met de gemeente hebben, of waarvan de gemeente dat wenst.

Het blad is gedrukt op luxe papier, in fullcolour, op een incourante papiergrootte en met een glossy cover. Eerlijk is eerlijk, Wethouder Jonkman staat er op zijn paasbest in. Dat hij niet de man is om rotzooi op straat te gooien, daar hoef je zijn uitspraken in het magazine niet voor te lezen, dat zie je zo.

Ik betwijfel echter of dit nieuwe magazine een efficiënte manier van communiceren is. Voor mensen die beroepshalve geïnteresseerd zijn, is bijvoorbeeld een e-mail nieuwsbrief een uitstekend middel om op de hoogte te blijven, weet ik uit eigen ervaring.

Het kan zijn dat ik het een en ander over het hoofd zie en de mogelijkheden van dit magazine niet op de juiste waarde schat. Gelukkig heeft de SP fractie om opheldering gevraagd via schriftelijke vragen.

Zo krijgt het college alsnog de kans om mij uit te leggen waarom dit blad een onmisbare schakel in het communicatiebeleid van de gemeente. Dan kan ik dat weer doorgeven aan de kennissen die bij mij thuis het blad van de leestafel pakken en zich afvragen of Amersfoort soms geld over heeft.

Roland Offereins © 2014