TBS voor harddrugsverslaafden?

In mijn bijdrage van 30 juni dit jaar heb ik beloofd een keer terug te komen op hoe ik de aanpak van de overlast van de drugsverslaafden zie.Mijn aanpak lijkt verrassend veel op die van collega weblogger Kees Kraanen. Hij spreekt op zijn site over een zorgboerderij waar verslaafden eerst afkicken en vervolgens regelmaat leren.

Daar kan ik mij grotendeels in vinden. Het is alleen niet voldoende. De oorzaak van harddrugsverslaving ligt vaak bij psychische problemen. Niet alleen de lichamelijke verslaving maar ook de geesteskwalen moeten worden bestreden.

Je kunt iemand wel laten afkicken en regelmaat bijbrengen, maar zonder de dieper liggende problemen op te lossen is het risico groot dat zo iemand bij de eerste de beste tegenslag weer in het oude patroon terugvalt.

Slechts wanneer iemand zowel fysiek als geestelijk gezond is verklaard komt hij of zij in aanmerking voor terugkeer in de maatschappij.

Een systeem als dit is helaas in Amersfoort niet te realiseren. In Den Haag zullen hiervoor de regels moeten worden veranderd.

Allereerst moet een verslaafde niet alleen veroordeeld worden voor de misdrijven die hij pleegt om in zijn verslaving te kunnen voorzien, maar ook voor het gebruik van de drugs.

Niet iedereen lijkt zich dat te realiseren, maar het gebruik van harddrugs is een misdrijf. Notoire gebruikers zijn in feite gewoon veelplegers. Daar hoeven ze niet eerst tien auto’s voor open te breken.

Vervolgens moeten rechters een soort TBS kunnen opleggen waardoor een veroordeelde verplicht kan worden aan een het afkickprogramma mee te doen.

Een dergelijk plan kost ongetwijfeld veel geld. Maar als het succesvol is kunnen de premies voor inboedel- en autoverzekering fors omlaag.

Roland Offereins © 2014