Vathorst-west en het OBV

In mijn vorige bijdrage schreef ik al dat ik vooralsnog geen bebouwing in Vathorst West wil ter compensatie van een te betalen afkoopsom aan baggerberger Smink.Wat me ook niet bevalt aan de door het college gekozen constructie is dat ongetwijfeld het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) de bouwprogramma’s voor de locaties Vathorst West en wellicht een stukje van Vathorst Noord mag toevoegen aan de bestaande opdracht voor Vathorst.

Het is bekend dat de ontwikkeling van Vathorst moeizaam verloopt. Door de ontwikkelingen in de huizenmarkt vallen de inkomsten tegen. Om niet in de rode cijfers te raken moet het OBV alle zeilen bijzetten.

Extra ontwikkelingsmogelijkheden komt het OBV dan ook zeer gelegen. Door daarmee extra winst te maken compenseert het eventuele tegenvallers.

Dat moet wat mij betreft voorkomen worden. Omdat het OBV voor 50% van private partijen is komen eventuele verliezen ook voor de helft voor rekening van die partijen.

Als er al gebouwd moet worden in Vathorst West, dan moet dat, in financiële zin althans, strikt gescheiden blijven van de huidige Vathorst plannen.

Roland Offereins © 2014