Baggerstort en Vathorst-west

Belangenvereniging SGLA heeft boos gereageerd op de plannen van het College voor de baggerlocatie Zevenhuizen die het bedrijf Smink wil exploiteren.De stand van zaken is alsvolgt. In Amersfoort moet volgens afspraken met provincie en Rijk 1.6 mln kuub bagger uit de regio verwerkt worden. Smink heeft een vergunning voor een veel grotere hoeveelheid en mag ook bagger van buiten de provincie verwerken.

Voor de 1.6 mln kuub zijn verschillende oplossingen voorhanden. De meest aantrekkelijke is een variant waarbij Smink een klein beetje extra ruimte nodig heeft om de bagger te verwerken en te scheiden.

Het onbruikbare gedroogde restant wordt op de huidige stort gegooid en de rest hergebruikt. De ruimte die hiervoor nodig is kan gevonden worden in de veiligheidszone die nu rond het bedrijf ligt.

Het tweede probleem betreft vergunning die Smink heeft om bagger te verwerken. Smink mag bagger uit andere provincies in Amersfoort verwerken. In dat geval heeft Smink meer ruimte nodig en zal hij overgaan tot het realiseren van een grote baggerstort in Vathorst West.

Nu zijn er twee mogelijkheden om dit te voorkomen. De eerste is: niets doen. Veel mensen gaan ervan uit dat Smink helemaal geen bagger krijgt aangeboden.

Omdat het terrein van Smink niet aan het water ligt, moet de bagger met vrachtwagens naar de stort gebracht worden. Dit is veel duurder dan per schip. De gedachte is dus dat aanbieders van bagger niet voor Smink, maar voor een aan bevaarbaar water gelegen verwerkingsbedrijf kiesen.

De tweede optie is om tot een afspraak te komen met Smink. Smink ziet af van zijn baggerstort – behalve voor de verwerking van de 1.6 mln kuub van de provincie – in ruil voor een schadevergoeding.

Het betalen van schadevergoeding kan op twee manieren. Allereerst kan het geld natuurlijk gewoon op de rekening van Smink bijgeschreven worden. Maar het is ook mogelijk om de grond die Smink in zijn bezit heeft op de locatie waar de baggerstort is gepland te kopen.

De gemeente betaalt dan meer voor de grond dan hij waard is. De afkoopsom wordt zo dus in de grondprijs verdisconteerd.

Burgemeester en Wethouders kiezen voor deze laatste variant omdat zij zomaar een afkoopsom betalen onverantwoord vinden. Het bewuste gebied – Vathorst West – moet dan bebouwd worden om de kosten terug te verdienen.

Hier protesteert SGLA dus tegen. Zowel het betalen van een afkoopsom als de keuze voor meer woningbouw wordt zwaar bekritiseerd.

Partijen, zoals BPA, die het afkopen van Smink onnodig vinden breken daarmee eigenlijk een verkiezingsbelofte. Immers, elke partij heeft in hun campagne beloofd er alles aan te doen de baggerstort te voorkomen. Alleen een afkoopsom geeft daadwerkelijk die garantie. Maar als uit een goed onderzoek blijkt dat het risico van succesvolle exploitatie door Smink minimaal zou zijn, dan heeft niets doen ook mijn voorkeur.

Het bebouwen van Vathorst West vind ik vooralsnog geen goed idee. Ik wil eerst wel eens weten wat de gevolgen voor de begroting zijn als we besluiten de afkoopsom gewoon te betalen en niet via een grondprijs te verrekenen.

Roland Offereins © 2014