Architectuur of woongenot in een woonwijk

Woensdag is in de raadsvergadering het bestemmingsplan Nieuwland goedgekeurd. Geen plan om lang wakker van te liggen, maar naar aanleiding van bezwaren van bewoners in het wijkdeel De Stadstuinen was er voor mij toch aanleiding een wijziging voor te stellen.Wat was het probleem? Een aantal bewoners wil hun halve bovenste etage uitbreiden ten koste van hun dakterras.

Gewoonlijk mag een uitbouw maximaal tot 2/3 van de oppervlakte worden gerealiseerd. Daar zijn twee argumenten voor. Een volledige bouw tast het architectonische beeld te veel aan en als te veel bewoners een volledige uitbouw plaatsen kijken overburen tegen te grote bouwvolumes aan.

Het vreemde is dat bij een aantal van de woningen in De Stadstuinen bij de oorspronkelijke bouw al volledige verdiepingen zijn gerealiseerd. Bovendien staan de blokken daar ver van elkaar af.

Daar komt nog bij dat de woningen in De Stadstuinen geen eigen tuin hebben. De mogelijkheid om op de begane grond uit te bouwen is er dus niet. Tenslotte waren uitbreidingen over de gehele oppervlakte in het oude plan wel mogelijk en met die wetenschap hebben de meeste bewoners de huizen gekocht.

Voor mij staat vast dat een stad moet leven en niet moet worden dichtgetimmerd met allemaal starre regels. Dat je voor gebieden als de binnenstad strengere bouwregels hanteert staat voor mij buiten kijf. Maar zolang de toeristen niet en masse De Stadstuinen bezichtigen moet wat mij betreft het belang van de bewoners voorop staan.

Bijna iedereen het in de Gemeenteraad was het met me eens. Alleen GroenLinks verwacht kennelijk veel toerisme in Nieuwland.

De omstredenheid van dit besluit valt natuurlijk in het niet bij het besluit over de gebruikersruimte, waarover ik het gisteren had. Toch blijkt hieruit in mijn ogen dat de gemeenteraad wel degelijk oor heeft voor protesten van insprekers.

Ik ben ervan overtuigd dat zonder de bezwaren van de bewoners het bestemmingsplan ongewijzigd goedgekeurd zou zijn.

Roland Offereins © 2014