Ook voorstanders kunnen nu naar de stembus bij een referendum

Gisteren is de nieuwe referendumverordening aangenomen en – gelukkig – ook mijn amendement daarop. In het oorspronkelijke voorstel werd een referendum geldig verklaard op basis van de totale opkomst, nu – door mijn ingebrachte wijziging – wordt de geldigheid bepaald door het aantal tegenstemmers.Die wijziging vind ik van groot belang. Een referendum gaat altijd over een besluit dat de gemeenteraad van plan is te nemen. Tegenstanders van het besluit hebben maar één doel: zorgen dat de groep mensen die tegen dit besluit stemt zo groot is dat zij de meerderheid vormt en voldoende is om de geldigheidsdrempel te halen.

Zonder mijn amendement zou het voor de voorstanders een stuk ingewikkelder worden. Of de groep voorstanders moet zo groot zijn dat die groter is dan de groep van tegenstanders, of de groep voorstanders moet zo klein zijn dat de drempel niet gehaald wordt. Een groot deel van de kiesgerechtigden kiest er dan ongetwijfeld voor om thuis te blijven.

Mijn wijzigingsvoorstel lost dat keurig op. Alleen het aantal tegenstemmers is nog van belang voor het halen van de drempel. Als 25% van de kiezers (of meer) zich tegen een voorstel uitspreekt is de uitslag geldig. Vervolgens bepaalt de meerderheid van stemmen de uiteindelijke uitkomst.

Als voorstemmer hoef je je dan geen zorgen meer te maken of je onbedoeld de tegenstanders aan een overwinnig helpt. Je kunt met een gerust gemoed het stemhokje in.

Het is een wat ingewikkeld verhaal en dat bleek ook wel tijdens het debat gisteren. De SP stemde tegen het amendement omdat zij vinden dat voorstemmers ook gemotiveerd moeten worden om naar de stembus te gaan. Dat is nu precies wat het amendement regelt!

Roland Offereins © 2014