Een leefbare stad voor iedereen

Hierbij de tekst van mijn toespraak van vandaag bij de behandeling van de resultaten van het coalitieakkoord 2006-2010. Ik heb maar drie (!) minuten spreektijd. Dus ik heb maar een klein deel van de resultaten aan bod laten komen.

Stadsvernieuwing
Uit onderzoek blijkt: de meeste Amersfoorters zijn steeds tevredener over hun stad.
Wie de situatie in bijvoorbeeld de Kruiskamp vergelijkt met een aantal jaar geleden, begrijpt ook waarom. Het CDA is trots op de kwaliteitsverbetering die daar is gerealiseerd. Andere prioriteitswijken volgen. Dat is een goede zaak, maar de gemeente moet ervoor zorgen dat de aandacht voor alle wijken in balans blijft. De meeste Amersfoorters wonen niet in een prioriteitswijk. Gebrek aan aandacht maakt van de succeswijken van nu, de probleemwijken van de toekomst.

Veiligheid
Criminaliteit daalt, terwijl de stad groeit en mensen niet minder aangifte doen dan voorheen. Ook voelen de meeste Amersfoorters zich veiliger. Toch mag dat geen reden zijn om tevreden achterover te leunen. De toegenomen geweldsincidenten van de laatste tijd, doen terecht afbreuk aan het veiligheidsgevoel.

Coffeeshops en alcoholbeleid
Het CDA is er trots op dat – na jarenlang strijden – aan het eind van dit jaar eindelijk de coffeeshops bij scholen hun deuren sluiten. Zowel hier lokaal, als landelijk is het besef doorgedrongen dat gebieden rond scholen ongeschikte drugslocaties zijn.
Maar daarmee bent u nog niet van het CDA af. Naast drugs is alcohol een minstens zo grote bedreiging voor onze jongeren. Wat het CDA betreft geldt voor alcohol hetzelfde als bij drugs: wie verkoopt aan te jonge mensen, raakt zijn vergunning kwijt.

Welzijn
Het CDA vindt het een grote stap vooruit dat de gemeente nu ook in haar welzijnsbeleid erkent dat buurtverenigingen, sportclubs, ouderenbonden, kerken en andere vereni-gingen een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van Amersfoorters. En dat niet alle heil op het gebied van welzijn via of vanuit de gemeentelijke organisaties komt.

Eemplein
De gapende wond in het centrum van onze stad, wordt eindelijk behandeld. Het CDA is trots, maar vooral opgelucht, dat het Eemplein eindelijk gebouwd wordt.
En nog fraai ook. Een knap staaltje werk van dit college, dat in deze tijd van economische crisis de contracten eindelijk getekend worden. Belangrijk, want de realisatie van het plein levert veel werk op; niet alleen op en rond het Eemplein, maar vervolgens ook op delocaties die vrijkomen door de verhuizing van de diverse instanties naar het plein.

Belastingen
Op veel gebieden is Amersfoort een betere stad dan vier jaar geleden. Dat vindt niet alleen het CDA, maar de gemiddelde Amersfoorter dus ook.
En toch heeft het die Amersfoorter niet meer gekost! De belastingen zijn de afgelopen jaren, op aandringen van het CDA, steevast omlaag gegaan.
Stond Amersfoort 8 jaar geleden nog in de top 10 van duurste steden; nu is Amersfoort één van de gemeenten met de laagste lokale lasten.

Je krijgt in Amersfoort dus meer, voor minder geld.

Hoewel er veel is bereikt, is er nog een hoop te doen.

De wachtlijsten in de kinderopvang moeten weg, zodat iedereen die wil werken, ook kan werken.

Het CDA kiest voor een meer bereikbare stad, met minder files en minder parkeerproblemen.

Het CDA wil meer ruimte voor ondernemers om te ondernemen, zodat bedrijven succesvoller zijn en er meer werk is.

Het CDA kiest voor een harde aanpak van overlast en vandalisme. Schade betalen en zelf repareren.

Het CDA kiest voor schone en veilige wijken. Want wie zich prettig voelt in zijn omgeving is eerder bereid wat terug te doen.

Ook de komende jaren wil het CDA, samen met de mensen in Amersfoort, werken aan een leefbare stad voor iedereen.

1 Comment

  1. De harddrug alcohol gelijk stellen met cannnabis is een belediging voor het vrij onschuldige roesmiddel cannabis. maar sluit CDA dan alle kroegen en of supermarkten ook bij scholen? Nee he? dat is dus meten met 2 maten echt weer wat voor die christenen. laat die kroegen open en de coffeeshops dus ook.
    RIVM onderzoek gevaarlijkste drugs; alcohol staat op 2 en Cannabis op 17 waar hebben we het dus over? Ik stem op D66 die snapt het tenminste.

Comments are closed.

Roland Offereins © 2014