Humor en half werk

Afgelopen vrijdag ontvingen alle raadsleden van collega’s Philipsen (PvdA) en Van der Borch tot Verwolde (VVD) een emailtje waarin zij aankondigen raadsleden op te roepen tot het matigen van mobiel bellen, roken en drinken. Uiteraard een 1-aprilgrap, met een knipoog naar de eerder aangenomen CDA/GL motie over UMTS masten.Ik vond het wel een aardige. Hans Van Wegen van de BPA kon er niet om lachen. Nu staat hij al bekend als humorloze mopperaar, dus op zich is dat niet verrassend. Dat hij reageerde op het mailtje door een boze reactie te sturen met een afschrift naar iedereen in zijn adresboek is dat ook niet. Die nare gewoonte bezorgt mijn spamfilter vrijwel dagelijks overwerk.

Omdat mijn computer zijn werk doet heb ik daar dus weinig last van. Waar ik me wel aan erger is dat hij zich er op sommige onderdelen van het raadswerk er met een Jantje-van-Leiden vanaf maakt. Twee voorbeelden:

Korte tijd geleden schreef een aantal bewoners nabij het winkelcentrum De Nieuwe Hof een brief aan het college, waarin zij een aantal vragen stelde. Van Wegen zag daar publiciteit in en dook erop. In zijn zes schriftelijke vragen vroeg hij het college simpelweg wat de antwoorden waren op de zes vragen uit de bewonersbrief.

Niet alleen was Van Wegen te gemakzuchtig om zelf vragen op te stellen, zijn actie is ook een enorme verkwisting van gemeentelijk geld. Het is een actie die uiteraard niemand enige extra informatie oplevert. Deze zinloze, doelbewuste geldverspilling is afkomstig van dezelfde man die moord en brand schreeuwt als de OZB lasten iets omhoog gaan. Dat vind ik ook vervelend, maar hoe geloofwaardig is die verontwaardiging als je zo kwistig met ambtelijke capaciteit omspringt?

Voorbeeld twee: Van Wegen wil het wijkreferendum behouden. Omdat de nieuwe referendumverordening daaraan een einde maakt, moet hij een wijzigingsvoorstel indienen.

Het lijkt erop dat dat Van Wegen te veel werk is. In plaats met een wijziging te komen – een amendement – komt hij met een opracht aan het college – een motie – waarin hij het college vraagt de wijzigingen namens hem aan te brengen. Overigens noemt hij zijn motie wel een amendement, maar daar trappen we natuurlijk niet in. Die kan wat mij betreft meteen de prullenbak in en Van Wegen mag zijn huiswerk overdoen.

Dat levert geheid weer een enorme procedurele discussie in de raadsvergadering op. Vervolgens is Van Wegen ongetwijfeld de eerste om daar zijn toorn over uit te spreken.

Het kan inderdaad een stuk besluitvaardiger, maar dan moeten raadsleden ook beter hun huiswerk maken. Daar zou Van Wegen zich beter mee bezig kunnen houden dan het versturen van zinloze, humorloze mailtjes.

Roland Offereins © 2014