Waar moet de Westtangent komen als hij er komt?

De gemeenteraad moet gaan beslissen welk deel van het gebied Birkhoven-Bokkeduinen vrij moet blijven voor de eventuele aanleg van de Westtangent. Vanavond vergadert de commissie ECO hierover.De Westtangent moet de doorgaande verkeersweg vanaf de Stichtse Rotonde tot de Amsterdamseweg worden. Er liggen twee opties voor: vlak langs de spoorlijn Amersfoort-Amsterdam of over de BW-laan langs de dierentuin.

Het is nog niet zeker of de Westtangent er komt. De wenselijkheid en de consequenties van deze nieuwe weg worden nog onderzocht. Echter, binnenkort moet er een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden voor Birkhoven-Bokkeduinen. Omdat een deel van de route – tussen de spoorlijn Amersfoort-Utrecht en de Amsterdamseweg – in dat gebied ligt, moet de gemeenteraad nu een keuze maken.

Het doel van de gemeenteraad is altijd geweest om de gebieden Birkhoven en Bokkeduinen zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Bij een keuze voor het BW-laantracé is dat nagenoeg onmogelijk.

Kiest de gemeenteraad het spoortracé dan verdwijnen er een aantal sportvoorzieningen. Dat is slecht nieuws voor het Soesterkwartier.
Bovendien blijft de BW laan dan ook bestaan.

De weg is nodig voor de bus naar Soest via de dierentuin. Bovendien moeten de bewoners bij hun woning kunnen komen. Dat betekent aanzienlijk lagere verkeersdruk, maar het blijft een doorgaande route. Van een echte verbinding tussen de twee ecologische gebieden is dan nog steeds geen sprake.

Als er daadwerkelijk een keus gemaakt moet worden, dan zal het CDA voor het spoortracé kiezen. De versnippering van het gebied moet zoveel mogelijk beperkt worden. De spoorlijn ligt er al en de impact op de omgeving is het kleinst als de Westtangent er direct naast komt.

Bovendien zie ik wèl mogelijkheden voor een sterkere verbinding van de twee gebieden. Een ‘knip’ in de BW laan zorgt daarvoor.

Een keerlus houdt de dierentuin bereikbaar en de bewoners kunnen via de Amsterdamseweg de buurt uit. Zo ontstaat er ruimte voor een ecologische verbinding tussen Birkhoven en Bokkeduinen.

Roland Offereins © 2014