Coffeeshop in Vathorst

Door de motie van wantrouwen tegen wethouder Strengers dreigen de andere onderwerpen van de raadsvergadering van vanavond naar de achtergrond te verschuiven. Een van die onderwerpen is de voorgenomen verplaatsing van de coffeeshop De Schommel naar Vathorst.De bewonersvereniging Vathorst is echter vast van plan dit agendapunt niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Met een buslading Vathorsters zullen zij de raadszaaltribune bevolken nadat zij burgemeester Van Vliet een petitie overhandigd hebben waarmee zij hun protesten tegen dit college voornemen willen onderstrepen.

De bewoners voelen zich overvallen door het plan en zijn zeer ontstemd dat niet vooraf met hen hierover is overlegd. Het toeval wil dat Strengers wijkwethouder van Vathorst is en een aantal oppositieleden zal dit onderwerp dan ook met beide handen aangrijpen om zijn gebrekkige optreden er mee te illustreren.

Dat zou zeer onterecht zijn, want het coffeeshopbeleid valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Dat Strengers, gezien zijn (te kort schietende) communicatieve vaardigheden, tijdens een bezoek aan Vathorst twee weken geleden niet over dit heikele onderwerp heeft gesproken pleit eerder vóór dan tégen hem. Dat kan de burgemeester veel beter, zal hij wellicht hij gedacht hebben.

Vier van de negen in Amersfoort aanwezige coffeeshops moeten hun softdrugsverkopen staken. Zij zijn gevestigd op een locatie die in strijd is met het gemeentelijk beleid. Dat beleid is zo streng dat het zoeken naar een alternatieve locatie een bijna onmogelijke opgave blijkt. Met veel pijn en moeite is nu een locatie gevonden die volgens het college voldoet aan de eisen.

Althans voorlopig, want als op de bewuste locatie verder gebouwd gaat worden moet de coffeeshop het veld weer ruimen. Daarom krijgt de coffeeshop een voorlopige vergunning voor vijf jaar.

Hoewel ik er persoonlijk een wat genuanceerdere mening op na houd is het CDA altijd tegen coffeeshops geweest. Men zou dus kunnen denken dat wij ons tegen deze vestiging in Vathorst verzetten. Echter, in het collegeprogramma dat mede door ons is ondertekend, staat dat het huidige coffeeshopbeleid gehandhaafd blijft.

Dat betekent dat wij verplaatsing die aan de regels voldoet zullen moeten steunen. Maar als de bewonersvereniging Vathorst zelf op korte termijn met een betere locatie in hun wijk op de proppen komt die ook nog aan de regels voldoet dan houd ik me aanbevolen. Dat moet dan natuurlijk wel in samenwerking met de exploitant gebeuren, die moet er tenslotte zijn brood mee verdienen.

Roland Offereins © 2014