UMTS (2)

Eerder schreef ik al dat de beantwoording van onze schriftelijke vragen over UMTS masten lang op zich liet wachten. Ze zijn nu binnen, maar aan de antwoorden is niet af te zien dat er zoveel tijd voor nodig is geweest. De strekking is dat de gemeente niets kan doen. Het is landelijk beleid en feitelijk is de gemeente buitenspel gezet als het om plaatsing van UMTS installaties gaat.

Direct na ontvangst heb ik verantwoordelijk wethouder Eerdmans al aangegeven dat ik het daar niet bij wil laten. Als de gemeente dan niets kan doen, dan moeten we in ieder geval ons best doen om de omwonenden in staat te stellen zelf in het geweer te komen. Dat heeft bij de tennisclub in Hoogland ook gewerkt. Eerdmans heeft al aangegeven er nog eens naar te kijken.

Intussen neemt de onrust onder bewoners ook steeds grotere vormen aan. Rondom de voetbalvelden van VVZA in Schothorst verenigen omwonenden zich om plaatsing op het terrein tegen te gaan.

Om het college alvast een duwtje in de goede richting te geven heb ik met David Mol van GroenLinks afgesproken om in de eerstvolgende raadsvergadering een motie in te dienen waarin wij het college oproepen om met woningstichtingen, sportverenigingen en bijvoorbeeld de SRO, afspraken te maken om, indien zij van plan zijn om op hun grondgebieden of op hun gebouwen UMTS-masten te plaatsen, eerst omwonenden te informeren.

De gemeente kan het ze formeel niet verplichten, maar aangezien ze allemaal belang hebben bij een goede relatie met de gemeente en bovendien toch ook wel een portie moreel besef zullen bezitten, moeten zulke afspraken toch gemaakt kunnen worden.

Voor de goede orde: ik ben vooralsnog niet tegen UMTS, maar zolang onderzoek naar gezondheidsrisico’s nog lopen, lijkt het me niet goed om in hoog tempo installaties in dicht bewoonde gebieden te plaatsen. Om begrijpelijke redenen versnellen telecomaanbieders de realisatie van hun UMTS netwerk nu. Immers, de resultaten van het onderzoek zouden wel eens tot aanscherping van de regels kunnen leiden. Wat mij betreft grijpen we alle middelen aan om dat een halt toe te roepen.

De enige methode om de masten definitief te weren is natuurlijk een boycot van UMTS apparatuur door consumenten zelf. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we de telefoontjes wel willen en het bijbehorende netwerk niet. Ik wacht dus voorlopig even met de aanschaf.

Roland Offereins © 2014